Vordingborg By

Vordingborg bymidte gennemgår i disse år flere kvalitetsløft, hvor forskellige initiativer forbedrer byens rum, sammenhænge og rekreative kvaliteter.

Vordingborg Kommune har fået reserveret en ramme på i alt 9.0 mio.kr til områdefornyelsesprojektet De Røde Løbere, hvor programfasen er sat i gang. Selve områdefornyelsen forventes igangsat efteråret 2015.

De Røde Løbere

 • Forbinder, styrker og viser byens liv frem i et netværk imellem sociale og kulturelle knudepunkter. Byledelsen aktiverer på samme måde byens parter, brugere og eksperter og skaber forbindelsen imellem dem.
 • De Røde Løbere skal skabe en dynamisk by der løbende udvikles - i fællesskab. En spændende handels-, kultur- og uddannelsesby, en forsknings- og vidensby, en by med liv og engagement i konstant bevægelse.

Læs mere om projektet De Røde Løbere

Vandhus på Panteren

 • Det nye Vandhus på Panteren skal stå klar til november 2017. 
 • Vandhuset bliver et kultur- og idrætshus for alle og et attraktivt vartegn for Vordingborg og hele Sydsjælland. 
 • Der er afsat 68 mio. kroner til selve opførelsen af det nye børne- og familievenlige Vandhus.
 • Vandhuset skal erstatte den nedslidte Iselinge Svømmehal.

Vandhuset skal blandt andet indeholde:

 • familiebassin
 • terapibassin
 • stor rutsjebane
 • motionsrum
 • café

Følg byggeriet live på webcam

Se modelbilleder og tegninger for Vandhuset:

Læs mere om DGI Huset Panteren på www.dgihusetpanteren.dk

Sydhavnen

 • Der er planer om byggeri til hotel, boliger og liberalt erhverv i Sydhavnen.
 • Det nye byggeri ønskes placeret, hvor siloen står i dag.
 • Der er også ønske om anløb af servicefartøjer til kajen i forbindelse med brobygning m.v. i området.

Læs oplæg og opsamling fra borgermøde den 27. juni 2016:

Helhedsplan Vordingborg by

 • Helhedsplanen består af en overordnet vision for udviklingen af Vordingborg by.

Læs Helhedsplan Vordingborg By

Områdefornyelse 2012

 • Områdefornyelse 2011-2015 af Vordingborg midtby, Voldgade - Algade og Kirketorvet.

Læs Områdefornyelse 2012