Vordingborg By

Vordingborg bymidte gennemgår i disse år flere kvalitetsløft, hvor forskellige initiativer forbedrer byens rum, sammenhænge og rekreative kvaliteter.

Byudvikling på Stationsområdet

Kommunalbestyrelsen vedtog "lokalplan C 17.06.01- Stationsområdet i Vordingborg" i 22. marts 2018. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et visionsoplæg fra Årstiderne arkitekter i januar 2017. 

Lokalplanen er en del af en samlet udvikling for Stationsområdet, som et led i Helhedsplanen for Vordingborg By. Den bygger videre på ideer fra både visionsoplægget og områdefornyelsesprojektet ”De Røde Løbere”, hvor der arbejdes med de potentialer og muligheder, der findes på Stationsområdet for at åbne op for dannelsen af en ny levende bydel i Vordingborgs bymidte.

I denne nye planlægning af området, arbejdes der samtidig på at sammenbinde byen på en ny og interessant måde. Via den kommende gangbro over jernbanen og det nye offentligt tilgængelige byrum, som går gennem boligbebyggelsen, opstår den fysiske og visuelle sammenhæng mellem uddannelsesinstitutionerne og midtbyen, som hidtil har været fraværende.

Banedanmarks opgradering af jernbanestrækningen fra Femern Bælt-forbindelsen til Ringsted, har stor indflydelse på områdets funktion og omkringliggende arealer. Bl.a. etableringen af den ny vejbro på Ny Næstvedvej og Stationsbygningens anvendelse i fremtiden.

På Borgermødet om Stationsområdet, som blev afholdt den 23. januar 2018 på Vordingborg Rådhus, præsenteredes det igangværende udviklingsarbejde af medarbejdere fra Vordingborg Kommunes Planafdeling, Plan og By.

Der arbejdes netop nu på et udviklingsprojekt, hvori den nye lokalplan indgår og hvor man tager hånd om de forandringer, som er i gang på Stationsområdet.  Der er en projektansøgning til Fonden Realdania under udarbejdelse, hvori Stationsområdet og Stationsbygningens fremtidige anvendelse indgår. Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af denne ansøgning i februar 2018, vil ansøgningen blive indsendt til Fonden Realdania. Sidst i marts 2018 vil Fonden afgøre, hvorvidt Vordingborg Kommune bliver udvalgt og dermed får støtte til videreudviklingen af det ansøgte udviklingsprojekt.

Da lokalplan C 17.06.01 Stationsområdet i Vordingborg er vedtaget, vil omdannelsen af Stationsområdet igangsættes.

De Røde Løbere

 • Forbinder, styrker og viser byens liv frem i et netværk imellem sociale og kulturelle knudepunkter. Byledelsen aktiverer på samme måde byens parter, brugere og eksperter og skaber forbindelsen imellem dem.
 • De Røde Løbere skal skabe en dynamisk by der løbende udvikles - i fællesskab. En spændende handels-, kultur- og uddannelsesby, en forsknings- og vidensby, en by med liv og engagement i konstant bevægelse.

Læs mere om projektet De Røde Løbere

Vandhus på Panteren

 • Det nye Vandhus på Panteren skal stå klar til november 2017. 
 • Vandhuset bliver et kultur- og idrætshus for alle og et attraktivt vartegn for Vordingborg og hele Sydsjælland. 
 • Der er afsat 68 mio. kroner til selve opførelsen af det nye børne- og familievenlige Vandhus.
 • Vandhuset skal erstatte den nedslidte Iselinge Svømmehal.

Vandhuset skal blandt andet indeholde:

 • familiebassin
 • terapibassin
 • stor rutsjebane
 • motionsrum
 • café

Følg byggeriet live på webcam

Se modelbilleder og tegninger for Vandhuset:

Læs mere om DGI Huset Panteren på www.dgihusetpanteren.dk

Sydhavnen

 • Der er planer om byggeri til hotel, boliger og liberalt erhverv i Sydhavnen.
 • Det nye byggeri ønskes placeret, hvor siloen står i dag.
 • Der er også ønske om anløb af servicefartøjer til kajen i forbindelse med brobygning m.v. i området.

Læs oplæg og opsamling fra borgermøde den 27. juni 2016:

Helhedsplan Vordingborg by

 • Helhedsplanen består af en overordnet vision for udviklingen af Vordingborg by.

Læs Helhedsplan Vordingborg By

Områdefornyelse 2012

 • Områdefornyelse 2011-2015 af Vordingborg midtby, Voldgade - Algade og Kirketorvet.

Læs Områdefornyelse 2012