Landsbypulje

Vordingborg Kommune administrerer en ”Pulje til Landsbyfornyelse”, hvor der kan søges tilskud til forskønnelse af det fysiske miljø i landdistrikterne, uden for købstæderne Vordingborg, Stege og Præstø.

  • Det betyder, at der gives tilskud til udvendig renovering af nedslidte bevaringsværdige boliger der er beboet, eller til nedrivning af faldefærdige og skæmmende boliger.
  • Der kan også gives tilskud til oprydning på en boligejendom, f.eks. fjernelse af udtjente biler og skrot.

Forudsætning for tilskuddet er, at boligejendommen ligger synligt for offentligheden, eller har en markant placering i landskabet.

Renovering af bevaringsværdige boliger

  • Tilskud til renovering af en bevaringsværdig bolig kan gives når denne vurderes tilstrækkeligt nedslidt, er opført før 1960, og har en bevaringsværdi på 1 - 5 efter den offentlige SAVE registrering. Hvis der ikke foreligger en registrering af bygningens bevaringsværdi kan denne udføres af kommunen.
  • Renoveringens udførelse og omfang skal godkendes af kommunen som grundlag for beregning af tilskud på sædvanligvis 25 – 50 % af omkostningerne.

Nedrivning af faldefærdige og skæmmende bygninger

  • Forudsætning for tildeling af tilskud er, at det er en bolig med et væsentligt forfald til gene for omgivelserne. Støtten til nedrivning kan være op til fuld dækning af udgifterne.
  • Der kan desuden gives støtte til nedrivning af erhvervsbygninger i mindre byer i landdistrikter, hvor erhvervet er nedlagt.

Hvordan søger jeg tilskud?

Ansøgningen skal være skriftlig og fremsendes af ejendommens ejer til:

Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 
helst på e-mail til : landsbypulje@vordingborg.dk  

 Ansøgningen skal mærkes "Landsbypuljen" og indeholde oplysninger om:

  • Ejendommens adresse
  • Begrundelse for ansøgningen
  • Gerne foto af ejendommen set fra offentlig vej/sti
  • Beskrivelse af omfanget af boligens renovering, eller angivelse af ejendommen der ønskes nedrevet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 55 36 24 19 eller 55 36 24 31