Digitale kort

Det digitale kort giver mulighed for at få informationer om kommunen vist på kort. Det kan være et fredet fortidsminde, hvor ligger daginstitutionerne, er der en lokalplan hvor jeg bor osv.

Du har mulighed for at bevæge dig rundt i kortet, søge på din adresse eller dit matrikel nummer, tænde og slukke for temaer, anvende forskellige baggrundskort og f.eks udskrive et kort over din ejendom.

Kort Vordingborg

Kommuneplan 2013

Derudover har vi GIV ET TIP som giver dig mulighed for at sende os en besked, hvis du opdager forhold på kommunens veje og arealer, som vi bør tage os af.

!!! Kortene fungerer bedst i de nyeste browsere fra fx. Google Chrome, Firefox og Internet Explorer.

Skal du bruge digitale kort til CAD eller eget GIS system, skal du downloade data fra Kortforsyningen.

Er oplysningerne på kortet til at stole på?

Matrikelkortet er kun vejledende og viser ikke nødvendigvis den korrekte beliggenhed af skel. Det er altid forholdende på stedet der er gældende. Myndighed for påvisning af skel er en Landinspektør.

Bygninger er tegnet ud fra luftfoto og vises ved tagudhæng.

Temakortene er kun vejledende og kan derfor ikke anvendes som juridisk dokumentation.

Skal du projektere, afsætte skel, bygge, grave eller lign., skal originalmaterialet rekvireres hos en af disse leverandører.Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side