Digitale kort

  • Det digitale kort giver mulighed for at få informationer om kommunen vist på kort. Det kan være et fredet fortidsminde, hvor ligger daginstitutionerne, er der en lokalplan hvor jeg bor osv.
  • Du har mulighed for at bevæge dig rundt i kortet, søge på din adresse eller dit matrikel nummer, tænde og slukke for temaer, anvende forskellige baggrundskort og f.eks udskrive et kort over din ejendom.

Kort Vordingborg

Kommuneplan 2013

Giv et tip

Er oplysningerne på kortet til at stole på?

  • Matrikelkortet er kun vejledende og viser ikke nødvendigvis den korrekte beliggenhed af skel. Det er altid forholdende på stedet der er gældende. Myndighed for påvisning af skel er en Landinspektør.
  • Bygninger er tegnet ud fra luftfoto og vises ved tagudhæng.
  • Temakortene er kun vejledende og kan derfor ikke anvendes som juridisk dokumentation.
  • Skal du projektere, afsætte skel, bygge, grave eller lign., skal originalmaterialet rekvireres hos en af disse leverandører.

Skal du bruge digitale kort til CAD eller eget GIS system, skal du downloade data fra Kortforsyningen.