Bevaringsværdige bygninger

Stilblade

  • Stilblade beskriver de stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder, Stege, Præstø og Vordingborg.
  • Stilbladene gennemgår de typiske kendetegn for hver stilart og giver forslag til, hvordan disse kendetegn kan bevares og forstærkes.
  • Som et supplement til stilbladene er der specielt lavet anbefalinger til vedligeholdelse og fornyelse af vinduer, energioptimering samt til bevaring af de mange smukke gårde og haver, vores købstæder gemmer på.

De 10 stilblade

Efterkrigstid   - Funkis   - Bedre byggeskik   - Nationalromantik   - Historicisme  
- Klassicisme   - Bindingsværk   - Energioptimering   - Vinduer   - Gårde og haver
- De 10 stilblade samlet