Stege By

Stege by gennemgår i disse år flere tiltag, der skal inspirere både kommunen og byens parter til nye initiativer i byen. 

Udviklingsplan Stege kyst

Vi er i gang med at udarbejde en udviklingsplan for Stege kyst. 

Formålet med udviklingsplanen er: 

  1. At skabe gode rammer og faciliteter for vandsport, -aktiviteter og oplevelser ved og i vandet
  2. Med udgangspunkt i områdets potentialer og særkender, at udvikle havneområdet til aktive byrum med fokus på arkitektur og kunst og at binde havn og by sammen
  3. Klimasikring - at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser

Udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde og dialog med:

  • byens parter og borgere, som har kunne komme med viden, idéer og bemærkninger på et partsmøde,
  • 2 byværksteder,
  • på en til formålet oprettet dialogportal
  • ved at møde op på projektkontoret en torsdag i tidsrummet kl. 14-17, for at snakke med kommunens projektleder.

Udviklingsplanen forventes at blive godkendt politisk i september, hvorefter den sendes i høring i oktober og godkendes endeligt i december 2019. I forbindelse med høringen vil der blive inviteret til et debatmøde om udviklingsplanen, så vi kan få de sidste kommentarer og guldkorn med.

Følg med i arbejdet med udviklingsplanen på dialogportale, hvor du også kan komme med kommentarer til planen eller kommentere på andre borgeres kommentarer.

Helhedsplan Stege

  • Kommunalbestyrelsen har på mødet den 30. marts 2017 vedtaget Helhedsplan for Stege.
  • Helhedsplan for Stege opsummerer de potentialer og udviklingsmuligheder, der er afdækket i Stege by.
  • Planen er udarbejdet i samarbejde med byens parter, der har fulgt arbejdet og kommet med vigtige bidrag til planen.

Med vedtagelsen af Helhedsplanen har borgere, politikere og administration fået et arbejdsredskab, der skal inspirere både kommunen og byens parter til nye initiativer i byen. De dele af helhedsplanen, der vedrører de fysiske forhold i byen vil blive indarbejdet i den nye kommuneplan som er under udarbejdelse.  

Vedtaget Hlehedsplan Stege 2017

Anbefalinger og bemærkninger

Høringssvar til Helhedsplanen