Aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse

Aktivitet og beskæftigelse er to forskellige tilbud, der begge retter sig mod personer med betydelige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Beskyttet beskæftigelse fokuserer på tilpasset arbejde med særlige hensyn til den enkeltes arbejdsevne, mens aktivitetstilbud tilbyder en varieret hverdag og sociale aktiviteter til mennesker med betydeligt nedsat funktionsevne

For at få mere information tilbuddene, kan du læse mere om dem i boksene herunder. 

Beskyttet beskæftigelse er til dig, hvis du på grund af af betydelige fysiske eller psykiske begrænsninger ikke kan varetage et arbejde på normale vilkår. Dette tilbud giver en meningsfuld beskæftigelse og udviklingsmuligheder, hvor arbejdspladsen tager særlige hensyn til dine individuelle forudsætninger. Arbejdstiden er typisk inden for dagtimerne (kl. 8-16) i det antal timer der aftales. Du modtager et mindre honorar for din arbejdsindsats. 

Hvem kan søge beskyttet beskæftigelse?
Beskyttet beskæftigelse henvender sig til borgere under 65 år med fysiske, psykiske eller sociale problemer, der forhindrer dem i at arbejde på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Man kan ikke benytte andre tilbud efter anden lovgivning. Transportomkostningerne til og fra arbejdsstedet dækkes af den ansatte.

 

Aktivitetstilbud
Aktivitetstilbud er til dig, som har betydelige fysiske og/eller psykiske udfordringer, og som ikke kan deltage i beskyttet beskæftigelse. Dette tilbud fokuserer på at tilbyde en varieret og meningsfuld hverdag med forskellige aktiviteter, som fx gåture, film, musik, kreative sysler og socialt samvær med andre. 

Hvem kan søge et aktivitetstilbud?
Aktivitetstilbuddet henvender sig primært til borgere med udviklingshæmning, sindslidelser eller inden for autismespektret, som ikke kan deltage i beskyttet beskæftigelse. 

Kontakt

Psykiatri og Handicap

Storegade 56
4780 Stege

Personligt fremmøde kun efter aftale.

Telefontider

55 36 29 10

Mandag til fredag kl. 9.00 - 12.00

 

Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.

Rådgivningen

Har du brug for støtte nu og her?

Vi tilbyder rådgivning med både gruppeforløb og individuelle forløb i op til 6 måneder. Vi tilbyder altid at kunne mødes på skærmen via Teams, men vi har også mulighed for at lave aftaler i både Stege, Præstø og Vordingborg, 

Læs mere om vores Rådgivning

Væresteder

Har du brug for et sted at være?

Føler du dig ensom, har du psykiske udfordringer, eller vil du bare gerne være en del af et fællesskab?

Så kom forbi vores væresteder i Vordingborg, Præstø eller Stege. 

Læs om værestederne

Ombold

Fodbold, fællesskab og forandring

OMBOLD er et fodboldfællesskab for mennesker i udsatte positioner. Her er der plads til alle, uanset køn, alder og fodboldevner. Hos os handler det ikke kun om fodbold, men også om fællesskab og personlig udvikling. Vi tror på, at sport kan skabe forandring og give dig en meningsfuld hverdag

Læs mere om træning i Vordingborg