Personlig hjælperordning (BPA)

BPA står for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Det er et kontant tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere.

Hvis du har betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp, kan du måske få en Borgerstyret Personlig Assistance-ordning (BPA). Hvis du får bevilliget en BPA-ordning, ansætter du selv dine hjælpere, og fungerer som deres arbejdsgiver. 

Her på siden kan du læse mere om ordningen. Du kan se, hvordan du søger, og hvordan ordningen fungerer. 

 • Et kontant tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere.

 • Hjælperne kan yde pleje, overvågning og ledsagelse.

 • Ordningen skal sikre, at du får en hjælp, der tager udgangspunkt i din selvbestemmelse og dine ønsker.

 • Ordningen skal understøtte dig i at fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. 

 • Dit behov kan ikke dækkes ved almindelig personlig hjælp, omsorg og pleje

 • Ordningen kan kombineres med andre hjælpeforanstaltninger fx personlig hjælp, omsorg og pleje.

Hjælpeordningen er gratis for dig.

 • Du kan søge om en BPA ordning, hvis du har en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

 • Du skal være over 18 år.

 • Du skal i høj grad være afhængig af andre i almindelige daglige funktioner.

 • Du skal have et massivt behov for pleje, overvågning og ledsagelse.

 • Dit aktivitetsniveau skal være højt eller kan forventes at blive højt.

Du skal selv kunne administrere tilskuddet.

Det betyder, at du er ansvarlig for:

 • valg og ansættelse af hjælper

 • udbetaling af løn

 • opgørelse af de timer der skal betales for

 • indbetaling af fx skat og ATP-bidrag

 • udregning og udbetaling af feriepenge.

Du henvender dig til Psykiatri og Handicap. Du finder oplysningerne i kontaktboksen.

Hvis du er i arbejde, får du ikke hjælp til at varetage arbejdsfunktioner, der går ud over at dække pleje, overvågnings- og ledsagerbehovet.

Læs mere

Find mere information om BPA

Her kan du læse mere om blandt andet vores kvalitetsstandarder og svarfrister. 

Se vores kvalitetsstandard for området

Se vores sagsbehandlingsfrister

Kontakt

Psykiatri og Handicap

Storegade 56
4780 Stege

Personligt fremmøde kun efter aftale.

Telefontider

55 36 29 10 - tryk 3

Torsdag kl. 10.00 - 12.00

 

Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.

Hjælpemidler

Har du varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Så har du måske brug for hjælpemidler, der kan lette din hverdag? Vi kan hjælpe dig med at finde og søge om de hjælpemidler, der passer til dine behov.

På vores sider kan du finde oplysninger om, hvordan du søger om forskellige typer af hjælpemidler.

Læs om hjælpemidler

Beskæftigelse

Til dig der ikke kan varetage et almindeligt arbejde.

Ønsker du at være en del af et fællesskab med aktivitet eller beskæftigelse? Så kan vi hjælpe dig med at finde det, der passer til dine behov.

Vi har tilbud i Vordingborg, Præstø og Stege.

Læs om vores beskæftigelsestilbud

Væresteder

Har du brug for et sted at være?

Føler du dig ensom, har du psykiske udfordringer, eller vil du bare gerne være en del af et fællesskab?

Så kom forbi vores væresteder i Vordingborg, Præstø eller Stege. 

Læs om værestederne