Ledsager

En ledsageordningen skal sikre, at du på lige fod med andre kan komme hjemmefra uden at være afhængig af familie eller venner.
Du kan søge om ledsagelse, hvis du er mellem 18 og 67 år, har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og du derfor ikke kan færdes alene.

 Hvis du er berettiget til ydelsen, får du 15 timers ledsagelse om måneden.

Du kan anvende ordningen til aktiviteter uden for hjemmet, som du selv vælger fx:

 • Biograf, restaurant, natklub
 • Indkøb
 • Ture i naturen
 • Besøg hos familie og venner

Ledsageren kan også hjælpe med praktiske opgaver som at tage overtøj af og på, ved toiletbesøg og lignende.

Kommunen betaler ledsagerens løn.

Du skal selv betale øvrige udgifter f.eks. transport og entré for jer begge.  

Hvis du har fået bevilget ledsagelse, inden du fylder 67 år, har du ret til at beholde ordningen herefter.

Du udpeger selv den person, som du gerne vil have til at ledsage dig.
Herefter godkender og ansætter vi ledsageren. 

Ledsageren skal have ren straffeattest. Normalt ansætter vi ikke en person, som er nært knyttet til dig. 

Hvis ledsageren fører bilen, skal ledsageren være i besiddelse af et gyldigt kørekort.
Hvis I kører i ledsagerens bil, kan ledsageren kræve, at du skal betale kørselsudgifter svarende til antal kørte km. Betalingen beregnes ud fra statens gældende kørselssatser. Satserne finder du på Skats hjemmeside.

For at ansøge om ledsagerordning, skal du udfylde et ansøgningsskema på borger.dk

Ledsageordning (borger.dk)

 • Du kan ikke få en ledsageordning, hvis du f.eks. får tilskud til betaling for ansættelse af hjælp til pleje, overvågning (BPA ordning).
 • Du kan ikke få en ledsageordning, hvis du er døvblind og får hjælp af en kontaktperson.

Det er Center for Psykiatri og Handicap, der ud fra en konkret, individuel vurdering tager stilling til, om du kan få bevilget ledsagelse, hvis du i forvejen modtager ydelser fra denne afdeling.

Hvis du får hjælp fra Center for Pleje og Omsorg, er det en sagsbehandler fra denne afdeling, der behandler din ansøgning.

Sagsbehandleren samler allerede kendte oplysninger i din sag.

Vi kommer på et hjemmebesøg, hvor vi skal tale om:

 • Dit funktionsniveau

 • Dine ønsker og behov for hjælp/støtte

 • Råd og vejledning om ordningens indhold.

 • Kommunens forventninger og krav til dig.

 • Vi skal muligvis indhente lægelige oplysninger.

 • Herefter træffes en afgørelse.

Du kan læse mere om sagsbehandlingsfrister i boksen nedenunder, men du skal være opmærksom på, at hvis vi skal indhente lægelige oplysninger, kan tidsrammen for en afgørelse forlænges.

Vi sender et brev til dig, hvis vores tidsfrist på 8 uger overskrides.

Hvis du bliver godkendt til ledsagerordning, vil en administrativ medarbejder kontakte dig for det videre forløb.

Handicapkort

Danske Handicaporganisationer udsteder ledsagekort og parkeringskort til mennesker med handicap.

 • Et ledsagekort giver mulighed for at have en ledsager med i offentlig transport gratis eller til reduceret pris. Du kan også tage din ledsager med på mange kulturelle tilbud, som museer, forlystelser og andet, enten gratis eller til reduceret pris. 
 • Et parkeringskort giver mulighed for at parkere på pladser reserveret til handicappede. Kortet giver desuden en række lempelser i forhold til tidsbegrænset og betalt parkering.

Du kan læse mere om kortene hos Danske Handicaporganisationer. Her kan du blandt andet se betingelserne for at få og benytte kortene, og du kan læse mere om, hvilke muligheder, de giver. 

Læs mere, og søg om kortene hos Danske Handicaporganisationer.

Kontakt

Psykiatri og Handicap

Storegade 56
4780 Stege

Personligt fremmøde kun efter aftale.

Telefontider

55 36 29 10

Mandag til fredag kl. 9.00 - 12.00

 

Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.

Rådgivningen

Har du brug for støtte nu og her?

Vi tilbyder rådgivning med både gruppeforløb og individuelle forløb i op til 6 måneder. Vi tilbyder altid at kunne mødes på skærmen via Teams, men vi har også mulighed for at lave aftaler i både Stege, Præstø og Vordingborg, 

Læs mere om vores Rådgivning

Hjælpemidler

Har du varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Så har du måske brug for hjælpemidler, der kan lette din hverdag? Vi kan hjælpe dig med at finde og søge om de hjælpemidler, der passer til dine behov.

På vores sider kan du finde oplysninger om, hvordan du søger om forskellige typer af hjælpemidler.

Læs om hjælpemidler

Botilbud

Har du svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse?

Leder du efter et botilbud, der kan imødekomme dine behov for støtte og tryghed? Vi tilbyder forskellige typer af botilbud til personer med særlige behov, hvor du kan få den nødvendige hjælp og støtte i hverdagen. 

Læs om vores botilbud