Er du bekymret for et barn

Du har underretningspligt, hvis du får kendskab til et barn eller en ung under 18 år, som mistrives. 

Du skal give Børn og Familie besked, hvis du f.eks. har mistanke om, at barnet eller den unge:  

  • Udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling.
  • Udsættes for seksuelle overgreb.
  • Lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Desuden skal du give besked, hvis du kender til kommende forældre, der har problemer, som giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

Gælder din bekymring et barn eller en ung i plejefamilie eller på et bosted/døgninstitution, skal du henvende til dig Socialtilsyn Østs whistleblowerordning.

Som privatperson kan du vælge, om du vil underrette anonymt eller ikke anonymt. 

Som privatperson har du ikke aktindsigt, og vil derfor ikke høre mere til Børn og Families behandling af sagen.

Underretning anonym

Underretning ikke anonym

Som fagperson har du skærpet underretningspligt i forhold til de børn, som du møder i kraft af dit arbejde. Dvs. hvis du som offentligt ansat arbejder med børn og unge, eller hvis du på anden måde arbejder med børn og unge i frivillige sammenhænge, i foreninger og fritidsliv (f.eks. skolelærer, pædagog eller fodboldtræner), skal du foretage en underretning, hvis du har mistanke om mistrivsel.

Den skærpede underretningspligt gælder også, hvis du som fagperson via kontakt til forældre, får kendskab til mistrivsel hos deres børn.

Der stilles ikke krav om at du skal have et særligt indgående kendskab til familien. Vurderingen beror på et personligt skøn og du har stadig skærpet pligt til at underrette, selvom f.eks. din leder eller kolleger er uenige med dig i din vurdering.

Som fagperson ansat i Vordingborg Kommune, skal du bruge det underretningsskema, som du finder på intranettet. 

Som fagperson ansat i et privat dagtilbud eller skole skal du bruge dette underretningsskema

  • Når du har underrettet kommunen om din bekymring, får du, hvis du har opgivet dit navn, en skriftlig kvittering inden for 6 dage.

  • Når vi har modtaget din underretning, vil fagfolk i Center for Børn og Familie vurdere, om familien har brug for hjælp, og hvilken hjælp, der er den rigtige.

  • Som underretter bliver du ikke part i sagen. Du får derfor ikke efterfølgende oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte, kommunen vælger at give barnet.

Kontakt

Center for Børn og Familie

Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
 
Telefontid
55 36 36 36
Mandag til fredag 9.00 - 12.00
 
Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.