Tilbud til forældre

Der findes flere tilbud til jer, der kan have brug for støtte i at være forældre. 

Familie på Vej er et gruppetilbud til jer, der venter barn. Det foregår på små hold, hvor deltagerne sammen med sundhedsplejerske og jordemoder bliver endnu bedre rustet til forældrerollen.
Gruppetilbuddet: 

  • Er både mor og far
  • Afholdes i hyggelige og trygge rammer
  • Starter ca. 8 uger før fødslen
  • Der er 4 fastlagte mødegange
  • Der er mulighed for yderligere temamøder
  • Deltagerne får et nyt netværk af nybagte forældre

Her kan du læse mere om tilbuddet: Familie På Vej – tilbud til kommende forældre

En gruppe med løbende optag, som både henvender sig til mødre og fædre. Gruppen mødes en gang om måneden. I gruppen får man viden om, hvordan man som forælder kan give det for tidligt fødte barn den bedste støtte, og man har også mulighed for at dele erfaringer om at være forælder til et præmaturt barn. Læs mere: Præmatur café Kontakt Sundhedsplejen på mail: sundhedsplejen@vordingborg.dk

Tilbud til fædre og mødre på barsel i et samarbejde mellem Mødrehjælpen og Sundhedsplejen. Der er familie café hver torsdag i ulige uger med faglige oplæg fra sundhedsplejersker og andre fagfolk. Der prioriteres tid til hygge og samvær og Mødrehjælpen står for lidt forplejning.

Smil og Småfolk er et gruppetilbud for nybagte forældre under 25 år, hvor man kan være sammen med andre og drøfte barnets udvikling og forældrerollen. Gruppeforløbet faciliteres af to sundhedsplejersker, og der vil også være oplæg ved bl.a. en børnefysioterapeut, psykolog, distriktsrådgiver og vuggestuepædagog  om forskellige relevante emner ift. spæd- og småbørn og forældreskabet.

En gruppe, som er målrettet forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Forældrene mødes ugentligt i en periode på ca. 5 måneder. Gruppen faciliteres af en sundhedsplejerske. På møderne er der udover sundhedsplejerske forskellige undervisere fra bl.a. tandplejen, fysio- og ergoterapien, jobcentret mv., som fortæller om kost, motorik, børnetandpleje, job- og uddannelsesmuligheder mv.
Ved spørgsmål om gruppen kontakt Sundhedsplejen på mail: sundhedsplejen@vordingborg.dk

Et gruppetilbud, der henvender sig til både mødre og fædre, som i forbindelse med en fødsel har haft en efterreaktion. Efterreaktionen kan komme til udtryk på forskellig vis. Nogle føler sig nedtrykte, deprimerede, bange og udbrændte, mens andre oplever selvmordstanker eller er bange for at gøre skade på deres barn. I gruppen får man mulighed for at tale med andre forældre, som også har en efterfødselsreaktion, og man får hjælp og vejledning til, hvordan man kan håndtere følelserne og reaktionerne. Læs mere: https://vordingborg.dk/borger/sundhed/sundhedsplejen/tilbud-til-dig-med-en-foedselsreaktion

Tryghedscirklen er et gruppetilbud til jer med børn fra 6 måneder - 6 år, som ønsker at blive endnu bedre i forældrerollen og få endnu stærkere tilknytning til jeres barn. Forløbet gør jer i stand til at forstå jeres barns signaler bedre, og I får metoder til at imødekomme barnets behov. Forløbet består at 8 mødegange af to timers varighed.  Læs mere: https://vordingborg.dk/borger/sundhed/sundhedsplejen/foraeldrekursus-i-tryghedscirklen

HOME-START tilbyder regelmæssig venskabelig støtte, omsorg og praktisk hjælp. Støtten foregår hovedsagelig hjemme hos familien og har som formål at forebygge kriser og opbrud ved at sætte tidligt ind. HOME-START støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at de har problemer, som truer med at få deres hverdag til at vælte. Læs mere her: Få en familieven - Home-Start

Kontakt

Vordingborg Kommune

Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Personligt fremmøde kun efter aftale.
 
Telefontid
55 36 36 36
Mandag til fredag 9.00 - 12.00
 
Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.
Affald & tømning

Afbrænding af haveaffald?

Affald & tømning

I tvivl om sortering?

Affald & tømning

I tvivl om sortering?