Plejefamilier

Barn og voksen der leger

Plejefamilier betyder alt for nogle børn. 
En plejefamilie kan give en ny, tryg base og være en afgørende forskel for et barn eller en ung, som af forskellige årsager ikke længere skal være hos sine biologiske forældre. 
Derfor prioriterer Vordingborg Kommune et tæt og stærkt samarbejde med vores plejefamilier.

Kunne I tænke jer at vide mere om at være plejefamilie?
Vordingborg Kommune vil altid gerne i kontakt med nye, gode plejefamilier. Er din familie interesseret, er du altid meget velkommen til at kontakte os og høre mere. 

 

En plejefamilie er kort fortalt en familie, som har overskud og hjerterum til at åbne sit hjem for et barn, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hos sine egne forældre. Børn har brug for at vokse op i trygge og stabile rammer med adgang til omsorgsfulde voksne, som de kan knytte sig til. Og det kan en plejefamilie kan tilbyde.

De børn, der bliver anbragt i familiepleje, har ofte oplevet svigt og levet under belastende forhold. De har derfor ofte brug for omsorg, stabilitet og støtte i langt højere grad end andre børn.

Der er et eller flere mål med, at barnet skal i en plejefamilie. Det kan eksempelvis være, at barnet har brug for støtte til sin sociale og følelsesmæssige udvikling. Men det betyder ikke, at man som plejefamilie skal kunne påtage sig alle opgaver selv. Opholdet i plejefamilien kan være koblet med alt lige fra psykologhjælp og fysioterapi til fysiske behandlingsforløb. Plejefamiliens opgave er først og fremmest at fungere som en tryg base.

Det kræver ikke en bestemt uddannelse eller anden specifik kunnen at blive godkendt som plejefamilie. Det skyldes blandt andet, at de nødvendige kompetencer og egenskaber afhænger af det enkelte barn. Men der er alligevel nogle retningslinjer.

De fem regionale socialtilsyn, der godkender plejefamilier, foretager godkendelsen ud fra en fælles kvalitetsmodel, som Socialstyrelsen har udarbejdet. Modellen tager udgangspunkt i seks forskellige temaer, og har bl.a. til formål at sikre, at plejefamilien kan understøtte plejebarnets skolegang og sociale relationer – ikke mindst til den biologiske familie.

Når I har besluttet, at I gerne vil være plejefamilie, skal I udfylde et ansøgningsskema (webformular), som ligger på det lokale socialtilsyns hjemmeside.
I skal give oplysninger om jeres uddannelse, job, interesser, bolig, helbred og økonomi. Derudover skal I give samtykke til, at socialtilsynet må indhente straffeattest og børneattest på alle hjemmeboende medlemmer af familien.

Inden I kan blive endeligt godkendt som plejefamilie, skal I gennemføre et grundkursus, som varer fire dage. Kurset afholdes af jeres lokale socialtilsyn, som også er godkendende myndighed. I kommer blandt andet omkring følgende emner:

 • Hvad vil det sige at være plejefamilie?
 • Børns udvikling, opdragelse og behov – herunder udsatte børns særlige situation
 • Omsorgssvigt, tab, sorg og krise
 • Samarbejde med barnets familie og med professionelle
 • Barnets samvær med forældre, søskende og netværk
 • Supervision og vejledning
 • Forhandling af kontrakter og aftaler

Før I eventuelt indgår en aftale med Vordingborg Kommune om at få et barn i pleje, vil I få besøg af en af vores familieplejekonsulenter. Sammen vurderer I, hvilke børn, der vil passe ind hos jer.

Læs mere på Socialtilsyn Østs hjemmeside.

At blive plejefamilie er for mange en stor og forpligtende beslutning. Den betyder ofte også en forandring i jeres hverdag og familieliv. Derfor er det vigtigt at tænke det godt igennem – og få talt med eventuelle børn – inden I beslutter jer.

I skal blandt andet være opmærksomme på, at:

Det påvirker jeres børn og familieliv

 • Det er en opgave, som involverer hele familien. I bør altså være enige om beslutningen
 • Det griber ind i jeres egne børns liv at få et plejebarn: Der kan opstå jalousi og konflikter
 • Et plejebarn har ofte manglet omsorg og kan have brug for meget opmærksomhed
 • I kan komme til at føle jer utilstrækkelige – både over for plejebarnet og egne børn
 • Et plejebarn er et nyt familiemedlem. Det er derfor også med på ferierejser og til familiefester
 • I kan møde uventede reaktioner fra venner og familie

Et plejeforhold kan rumme svære dilemmaer

 • Barnet er måske kun til låns for en periode, hvis længde I ikke har afgørende indflydelse på
 • Barnets forældre har fortsat forældremyndigheden og handler måske ikke altid, som I finder bedst

I bliver en ”offentlig” familie, som skal være åben og rummelig

 • I skal kunne samarbejde med barnets forældre, forvaltningen og andre professionelle
 • I skal være parate til at modtage tilsyn, råd, vejledning og uddannelse
 • I skal acceptere, at professionelle samarbejdspartnere kan have andre synspunkter end jer
 • I skal kunne rumme barnets forældre og møde dem på en anerkendende måde.

Som plejefamilie i Vordingborg Kommune, får I tildelt en fast familieplejekonsulent, som følger jer og giver pædagogisk supervision, løbende og efter behov. Pædagogisk supervision bruges til at følge op på målene i barnets handleplan samt til at undersøtte jer som familie. Der laves halvårlige samtaler med børnene, som foretages af barnets sagsbehandler.

Udover de løbende besøg, som alle plejefamilier får, har plejefamilier også adgang til at søge om supplerende rådgivning.

I får også gode muligheder for løbende efteruddannelse. Vores plejefamilier har mulighed for at vælge mellem en lang række relevante kurser. Alle plejefamilier har ret og pligt til at deltage i mindst to kursusdage om året.

Kursuskatalog for plejefamilier 2024

Plejeforældre får aflønning gennem vederlag. Vederlag og vilkår afhænger af det enkelte barns behov og er fastsat i individuelle kontrakter mellem Vordingborg Kommune og jer som plejefamilie.

Kontrakten er til forhandling, og begge parter skal være enige. Det er ofte, men ikke altid sådan, at den ene af plejeforældrene må gå ned i tid eller helt holde op med at arbejde i en periode, når man bliver plejefamilie.

Vilkårene som plejefamilie adskiller sig fra det, vi kender på arbejdsmarkedet. Det skyldes, at plejeforældre ikke er lønmodtagere, men betragtes som selvstændige. Derfor er de ikke ansat, men knyttet til kommunen via kontrakten. Derfor gælder de regler og overenskomster, som lønmodtagere er omfattet af, ikke for plejeforældre. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at plejefamilier i skattemæssig sammenhæng som udgangspunkt betragtes som lønmodtagere, da plejevederlaget udbetales og beskattes som A-indkomst.

Som plejefamilie for Vordingborg Kommune afregnes I efter den model, som hedder Livsfasemodellen. Her forhandles honorar, når barnets skifter udviklingstrin i forbindelse med førskole, skole, pubertet og ungdom.

Dækning af udgifter til kost og logi

Der er faste takster for kost og logi samt tøj- og lommepenge. Taksterne er bestemt af barnets alder. Derudover kan plejefamilien søge om at få dækket ekstraordinære udgifter til medicin, lektiehjælp, transport m.v. Alle disse beløb er skattefri.

Kontrakten med Vordingborg Kommune

Når I får et barn i pleje bliver der udfærdiget en kontrakt, som bl.a. dækker:

 • Vederlagets størrelse
 • Aftale om opsigelsesvarsel
 • Aftale om befordring
 • Aftale om forsikringsforhold
 • Tavshedspligt
 • Skærpet underretningspligt
 • Samtykke for videregivelse af oplysninger til Socialtilsynet (gælder dog kun generelt godkendte plejefamilier)
 • Generelle regler og retningslinjer for plejefamilier
 • Evt. andre økonomiske ydelser

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre mere om honorering.

Kontakt

Center for Børn og Familie
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Telefon 55 36 36 36

Send os en mail via Digital Post på borger.dk