Pædagogisk og praktisk støtte i hjemmet

Praktisk pædagogisk støtte er en hjælp til jeres familie, hvis I er kommet i en situation, hvor I har svært ved at få de daglige gøremål udført. Det kan f.eks. være udfordringer i forhold til:

  • Husligt arbejde som f.eks. at få ryddet op, gjort rent, vasket tøj m.m.
  • Praktisk omsorg for jeres børn som at komme op om morgenen, få smurt madpakker, lavet lektier, få børnene i bad m.m.

Formålet med praktisk pædagogisk støtte er:  

  • At forebygge anbringelse uden for hjemmet
  • At styrke jeres kompetencer som forældre gennem et arbejde med hele jeres familie, og herigennem styrke jeres barns udvikling og relationer i forhold til jeres familie, dagtilbud/skole/uddannelse/arbejde og fritid.

For at vurdere om jeres familie kan have glæde og gavn af praktisk og pædagogisk støtte i jeres hjem, skal sagsbehandleren lave en børnefaglig undersøgelse af jeres barn. Her undersøges jeres barns forhold, som bl.a. være jeres barns udvikling og adfærd, skoleforhold, sundhed, fritid og venskaber, jeres familieforhold eller andet. Ud fra den børnefaglige undersøgelse vurderer jeres barns sagsbehandler, om praktisk pædagogisk støtte i hjemmet er det rigtige tilbud til jeres familie. 

Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet foregår ved at familiebehandlere fra Familiecenter Kalvehave kommer i jeres eget hjem og støtter og vejleder jer i forhold til de daglige gøremål i jeres familie.

I møder familiebehandlerne ved et opstartsmøde inden støtten går i gang. På mødet laver I aftaler om, hvad I skal have hjælp til, hvordan støtten tilrettelægges, og hvornår familiebehandlerne skal komme hjem til jer.

Kontakt

Vordingborg Kommune

Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Personligt fremmøde kun efter aftale.
 
Telefontid
55 36 36 36
Mandag til fredag 9.00 - 12.00
 
Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.