Familiebehandling

Familiebehandling gives til familier, som har brug for hjælp til at få familielivet til at fungere. Formålet med familiebehandling er:

  • At forebygge anbringelse uden for hjemmet
  • At styrke jeres kompetencer som forældre gennem et arbejde med hele jeres familie, og herigennem styrke jeres barns udvikling og relationer i forhold til jeres familie, dagtilbud/skole/uddannelse/arbejde og fritid.

I vil være visiteret til familiebehandling, hvis jeres barns sagsbehandler mener, at jeres families udfordringer er af en sådan karakter, at der er fare for at jeres barn/børn evt. skal anbringes udenfor hjemmet.

Det er jeres barns sagsbehandler der vurderer, om familiebehandling er det rette for jeres familie. Denne vurdering sker ud fra det, der kaldes en børnefaglig undersøgelse. Ved en børnefaglig undersøgelse vil jeres barns sagsbehandler undersøge jeres barns forhold. Det kan f.eks. være jeres barns udvikling og adfærd, skoleforhold, sundhed, fritid og venskaber, jeres familieforhold eller andet.

Familiebehandlingen foregår i Familiecenter Kalvehave på Kalvehave Havnevej 2 i Kalvehave.  

I møder jeres familiebehandlere fra familiecentret ved et opstartsmøde inden behandlingen går i gang. På mødet laver I aftaler om, hvad I skal have hjælp til, hvordan behandlingen skal tilrettelægges, og hvornår og hvor I skal møde.  

Kontakt

Familiecenter Kalvehave

Kalvehave Havnevej 2
4771 Kalvehave
Personligt fremmøde kun efter aftale.
 
Telefontid
55 36 20 05
Mandag - fredag 9.00 - 12.00

Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.