PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Er du bekymret for dit barn, kan du ringe og få råd og vejledning i den Åbne psykologiske telefonrådgivning.

Den åbne telefonrådgivning er for alle børn, unge og forældre eller jer der arbejder med børn og unge.

Ring til os på telefonnummer 55 36 20 40 hvis der er behov for psykologisk sparring, råd eller vejledning.

Den telefoniske åbne rådgivning er bemandet af psykologer ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Rådgivningen er åben tirsdage kl. 10-12 undtagen i skolernes ferier.

Har du øvrige henvendelser har du mulighed for at kontakte PPR på telefon 55 36 20 41 eller mail ppr-sikker@vordingborg.dk. Træffes bedst mellem kl. 10 og 15.

PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

PPR er en rådgivningsenhed, der arbejder for at skabe læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge.

 

Medarbejdergruppen i PPR består af pædagogiske konsulenter, tale/høre-konsulenter, samt psykologer.

Vi leverer pædagogisk-psykologisk rådgivning og viden til forældre og fagfolk i skoler og dagtilbud, som arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år i Vordingborg Kommune.

PPRs formål/kerneopgave er:
At styrke skolers og dagtilbuds arbejde med at skabe inkluderende læringsfællesskaber, samt
At understøtte forældre i at skabe de bedste rammer for deres børn.

Det sker ved:
At yde rådgivning, vejledning, supervision og anden konsultativ bistand til de involverede fagpersoner i skoler og dagtilbud samt barnets/den unges forældre.
At udarbejde kvalificerede faglige udredninger Pædagogiske Psykologiske Vurderinger (PPV’er) og Tale Pædagogiske Vurderinger (TPV’er).

At vejlede og undervise børn med specifikke sproglige vanskeligheder.
At varetage forskellige individuelle- samt gruppeforløb målrettet forældre og børn/unge.
Hvis børn/unge visiteres til et specialpædagogisk tilbud, følger PPR ligeledes deres udvikling og trivsel - ved at yde råd og vejledning til forældre og det pædagogiske personale.

Kontakt

Henvendelser om restaffald, madaffald, genbrugsbeholderen og storskrald skal foregå digitalt via selvbetjening.

Åbn selvbetjening

Har du spørgsmål, du ikke kan stille via de digitale muligheder, skal du kontakte os.

Find kontaktoplysninger om affald

Affald & tømning

Afbrænding af haveaffald?

Affald & tømning

I tvivl om sortering?

Affald & tømning

I tvivl om sortering?