Ordblinde børn

Vi har udarbejdet en handleplan for ordblinde børn (dysleksihandleplan). Handleplanen skal sikre en standardiseret indsats på området, med henblik på at styrke alle elevers mulighed for at blive så dygtige de kan, ligesom elever med dysleksi skal opdages så tidligt som muligt. Handleplanen indeholder:

  • Kort info om dysleksi
  • Procedure ved identifikation af dysleksi
  • En oversigt over screeninger og test i folkeskolen, der skal identificere elever med dysleksi
  • Tegn på dysleksi på henholdsvis indskolings-, mellemtrins- og udskolingsniveau
  • Tiltag/indsatser i praksis i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling
  • Procedure for overgang til ungdomsuddannelse
  • Handleplanen evalueres løbende.
Kontakt

Center for dagtilbud og skoler

Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
 
Telefontid
55 36 36 36
Mandag til fredag 9.00 - 12.00
 
Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.