Mit barn trives ikke - hvad gør jeg?

Hvis du som forælder oplever udfordringer med dit barns trivsel og udvikling, skal du først og fremmest kontakte dit barns pædagog, lærer eller lederen på dit barns skole/dagtilbud.

Dit barns pædagog eller lærer kan hjælpe dig videre og vejlede dig i forhold til, hvordan I sammen bedst hjælper dit barn.

I nogle tilfælde vil det være en god idé at arrangere et dialogmøde, hvor du som forælder deltager. Til et dialogmøde kan dit barns lærer invitere andre relevante fagpersoner, som kan give vejledning i forhold til at hjælpe dit barn videre. Det kunne f.eks. være en psykolog eller tale-hørekonsulent.

Kontakt

Stab for Politik, Jura og Administration

Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg 

Caroline Koletzki Kuipers
tlf. 55 36 27 21

Pernille Jepsen
tlf. 55 36 27 25

Send os en mail 

Åben psykologisk rådgivning på skolerne

Børn og unge i 5. til 10. klasse der har brug for at tale med en psykolog, har mulighed for at møde op på kommunens skoler.

Følgende tider for åben rådgivning på skolerne er gældende for skoleåret 2023/2024: 

  • 10. klasse og Gåsetårnskolen, afd. Iselinge: Tirsdage kl. 09.00-11.00
  • Kulsbjerg Skole, afd. Stensved: Onsdage kl. 12.00-14.00
  • Møn Skole, afd. Stege: Onsdage kl. 13.00-14.30. Lukket fra uge 8 til og med uge 11.
  • Præstø Skole: Onsdage 12.00-14.00 i ulige uger
  • Svend Gønge Skole: Tirsdage kl. 10.30-12.30 i lige uger

Den åbne psykologiske rådgivning er lukket i skolernes ferie

Åben psykologisk telefonrådgivning

Den åbne telefonrådgivning er for alle børn, unge og forældre og for jer, der arbejder med børn og unge. Ring til os hvis der er behov for sparring, råd eller vejledning.

Den telefoniske åbne rådgivning besvares af psykologer ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
Ring til os på telefon 55 36 20 40

Telefonrådgivningen er åben tirsdage mellem kl. 10.00 - 12.00 undtagen i skolernes ferier.