Hjemmeundervisning

Pige der læser

I henhold til Folkeskolelovens § 33, stk. 2 gives der mulighed for, at forældre kan vælge selv at stå for deres børns undervisning, hvis hjemmet ikke ønsker at benytte de eksisterende offentlige eller private skoletilbud. 
Hvis man selv vil sørge for undervisning af sine børn i den undervisningspligtige alder, skal man skriftligt meddele det til distriktsskoleleder inden undervisningen starter. Dette gælder også, hvis familien er ude af landet under 6 måneder. 

Jf. lov om friskoler og private grundskoler, § 34 stk. 2 skal anmeldelsen indeholde følgende oplysninger: 

  • Hvilke børn, der deltager i hjemmeundervisningen (navn og cpr.nr.)
  • Hvor undervisningen foregår
  • Hvem der underviser børnene

Distriktsskoleleder kvitterer for modtagelse blanketten og orienterer Sekretariat før børns læring og trivsel.

Krav til undervisningen
Undervisningens indhold skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Undervisningsmateriale 
Der kan ved henvendelse til distriktsskolen indgås aftale om lån af undervisningsmateriale.

Tilsyn 
Tilsyn med hjemmeundervisningen føres af distriktsskolen. Hvis I skal rejse ud af landet, skal tilsynsformen aftales med den tilsynsførende inden afrejse. 

Der føres tilsyn mindst en gang årligt efter gældende regler, som beskrevet i Lov om friskoler og private grundskoler § 35, og kort meddelelse om gennemført tilsyn sendes til Sekretariat for børns læring og trivsel. 
Distriktsskolen tager kontakt til hjemmet for at træffe aftale om tilsyn. Der vil her også blive lavet en forventningsafstemning i forhold til krav om hjemmeundervisning. Såfremt undervisningen ved tilsynet ikke vurderes tilfredsstillende, vil distriktsskolen rette henvendelse til forældremyndighedsindehaveren, som beskrevet i loven. For nærmere information om tilsynet henvises til Vejledning nr. 145 af 23. juli 2001.

I lovbekendtgørelsen om friskoler og private grundskoler fremgår det, at forældre skriftligt skal meddele anmeldelse af hjemmeundervisning til kommunalbestyrelsen. Sekretariat for børns trivsel og læring sørger for at orientere det politiske niveau. Som forældremyndighedsindehavere skal I dermed ikke gøre andet, end at anmelde hjemmeundervisning til distriktsskolelederen.

 
Kontakt

Center for dagtilbud og skoler

Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
 
Telefontid
55 36 36 36
Mandag til fredag 9.00 - 12.00
 
Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.