Besøg af Sundhedsplejen

Sundhedsplejen giver råd og vejledning om jeres barn og families sundhed og trivsel. Vi undersøger om jeres barn trives og udvikler sig som det skal – herunder bliver jeres barn målt og vejet, samt vi ser på om I som familie i øvrigt trives.

Vi skriver journal ved hvert besøg. I har adgang til journalen på www.sundhedsvejen.dk

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske og har taget en videreuddannelse med henblik på at kunne vejlede familier med børn.

Jeres hjem er sundhedsplejerskens arbejdsplads 
Derfor ønsker vi, at tobaksrygning inden døre undgås før og under sundhedsplejerskens besøg (luft godt ud før besøget). Har I hund, skal den under sundhedsplejerskens besøg være i hundegård eller i et andet rum. Det skaber en god ro under besøget.

Hvis I har en aftale med sundhedsplejersken og en i familien er syg med en infektionssygdom, skal I melde afbud. Dette for at undgå at sundhedsplejersken viderebringer smitte til andre familier.

Vi tilbyder nu graviditetsbesøg til både første- og flergangsfødende. Alle vil blive kontaktet af deres kommende sundhedsplejerske enten via telefon eller e-boks.

Vi kan tilbyde en snak om: 

 •          Tanker og spørgsmål som optager jer i graviditeten
 •          Forventninger til fødslen
 •          Forventninger til barnet
 •          Det at blive forældre (for første gang eller "igen")
 •          Ændringer i familiens livsrytme
 •          Babyudstyr 
 •          Amning/ernæring til jeres baby 
 •          Den første tid efter fødslen
 •          Forældregrupper (Familie på vej)
 •          Sundhedsplejens øvrige tilbud

Vi foreslår, at graviditetsbesøget ligger omkring 30. graviditetsuge, men det kan tilpasses jeres behov og ønsker.

Læs mere om graviditetsbesøg her

Hvis du er udskrevet inden for 72 timer efter fødslen, eller har du født hjemme, tilbyder vi dig et barselsbesøg på 4-6. dagen.

Vi kontakter jer indenfor de første dage efter fødslen og laver en aftale om besøg.

Vores formål med besøget er:

 • At vurdere jeres barns trivsel 
 • Hjælp og støtte til etablering af amning
 • Hjælp og støtte til mødre, der ikke kan eller har lyst til at amme, og vejledning i forhold til modermælkserstatning
 • Støtte og styrke jer forældre i omsorgen for jeres barn
 • Støtte forældrenes psykiske velbefindende.

Se barnets bog på Sundhedsvejen.dk

Hvis du ikke har modtaget barselsbesøg, tilbyder vi etableringsbesøg senest 7 dage efter udskrivelsen fra sygehuset.

Har du fået barselsbesøg, tilbyder vi hjemmebesøg ud fra en faglig vurdering og i samarbejde med jer, dog senest når jeres barn er 14 dage gammelt. 

Vi har i besøget fokus på:

 • Amning/ernæring
 • Forældre/barn relationen
 • Fødselsoplevelse
 • Forældres velbefindende efter fødsel
 • Barnets trivsel herunder også måling af vægt, højde og hoved omfang
 • Forældres og eventuelle søskendes oplevelse af den nye/større familie,

 Se barnets bog på Sundhedsvejen.dk

Vi har i besøget fokus på:

 • Amning/ernæring
 • Forældre/barn-relationen
 • Barnets søvn
 • Forældrenes psykiske trivsel
 • Barnets trivsel herunder også måling af vægt, højde og hoved omfang
 • Forældrenes oplevelser som familie, roller og forventninger og eventuelle søskendereaktioner
 • Familiens netværk og drøftelse af andre tilbud i kommunen
 • Orientering til forældre om de forebyggende helbredsundersøgelser hos praktiserende læge,

 Se barnets bog på Sundhedsvejen.dk

Vi har i besøget fokus på:

 • Amning/ernæring
 • Forældre/barn-relationen
 • Barnets søvn
 • Forældrenes psykiske trivsel - herunder er der tilbud om screening for efterfødselsdepression - 
  Læs mere under Tilbud til dig med en fødselsdepression
 • Barnets trivsel herunder også måling af vægt, højde og hovedomfang
 • Forældrenes oplevelser som familie, roller og forventninger og eventuelle søskendereaktioner
 • Familiens netværk og drøftelse af andre tilbud i kommunen
 • Orientering til forældre om de forebyggende helbredsundersøgelser hos praktiserende læge.

 Se barnets bog på Sundhedsvejen.dk

Vi har i besøget fokus på:

 • Amning/ernæring
 • Overgang til anden mad end mælk
 • Forældre/barn-relationen
 • Barnets søvn og spisemønstre
 • Barnets psykomotoriske og sproglige udvikling
 • Forældrenes psykiske trivsel 
 • Barnets trivsel herunder også måling af vægt, højde og hoved omfang
 • Forældrenes oplevelser som familie, roller og forventninger og eventuelle søskendereaktioner
 • Forebyggelse af ulykker
 • Helbredsundersøgelser hos praktiserende læge.

Vi har i besøget fokus på:

 • Barnets mad i forhold til alder og udvikling og overgangen til familiens mad
 • Samspil i familien
 • Barnets søvn
 • Barnets psykomotoriske, mentale og sproglige udvikling
 • Forældrenes psykiske trivsel 
 • Barnets trivsel herunder også måling af vægt, højde og hoved omfang
 • Forebyggelse af ulykker
 • Pasning uden for hjemmet
 • Sygelighed og forebyggelse af infektioner
 • Helbredsundersøgelser hos praktiserende læge
 • "Bogpakke" fra Vordingborg bibliotek bliver udleveret til alle børn. Den indeholder en bog, samt info om børnekulturtilbud i Vordingborg Kommune. 

 Se barnets bog på Sundhedsvejen.dk

Vi tilbyder supplerende hjemmebesøg, hvis der er behov for yderligere støtte hos jeres barn eller hos jer forældre.

I er meget velkomne til at kontakte jeres sundhedsplejerske, hvis I har behov for yderligere støtte og supplerende hjemmebesøg.

Find din sundhedsplejerske her

Kontakt

Sundhedsplejen

Vordingborg Sundhedscenter
Indgang 3
Sankelmarksvej 10A
4760 Vordingborg

Send os en mail

 

Følg Sundhedsplejen på Facebook og Instagram

Tilmelding til Familie på vej

Tilmeld dig/jer til Familie på vej her