Specialundervisning for voksne

ViSP (Videnscenter for Specialpædagogik) tilbyder specialundervisning til voksne med et handicap.

Handicappet kan for eksempel være høre-, tale- eller kommunikationsvanskeligheder, ord- eller talblindhed og kognitive vanskeligheder.

Specialundervisningen er en planlagt, tidsbegrænset og målrettet aktivitet, hvis formål er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap.

I Vordingborg Kommune holder ViSP til på følgende adresser:

 • Vordingborg Lægehus, Sankelmarksvej 10 L, 4760 Vordingborg

 • Stege Sundhedscenter, Peblingerende, 4780 Stege

Kontakt ViSP telefonisk før fremmøde. Find kontaktoplysninger på deres hjemmeside

Målgruppen er voksne, som har behov for undervisning eller rådgivning/vejledning i forhold til et fysisk eller psykisk handicap for eksempel:

 • Hørevanskeligheder

 • Talevanskeligheder

 • Kommunikationsvanskeligheder (sprogforståelse, stemme)

 • Faglige vanskeligheder (talblindhed, ordblindhed)

 • Kognitive vanskeligheder (hukommelse, opmærksomhed, problemløsning)

 • Udviklingsforstyrrelser (ADHD, autisme)

 • Personlighedsmæssige, psykiatriske og psykiske vanskeligheder.    

Handicappet kan være medfødt eller opstået senere i livet som følge af sygdom, ulykke eller på anden måde.

På ViSP er der fri henvisningsret. Det vil sige at du kan henvise dig selv, du kan blive henvist af pårørende, men også via sygehuse, egen læge, sagsbehandler eller andre professionelle.

Find henvisningsskema til specialundervisning på ViSPs hjemmeside under selvbetjening.

Inden, der gives et tilbud, vil der blive udarbejdet en afdækning af behov og forudsætninger. På baggrund af dette tages der stilling til, om et tilbud vil være relevant, og der udarbejdes en plan for undervisningens mål, indhold og omfang.

Specialundervisning for voksne gives ofte i forbindelse med revalidering eller genoptræning og kan indgå i kommunens samlede hjælp i forbindelse med et handicap.

Du kan få følgende tilbud om undervisning:

 • Undervisning i kompenserende strategier og metoder.

 • Undervisning i og afdækning af behov for it-baserede kommunikationshjælpemidler mv.

 • Rådgivning og vejledning.

 • Rådgivning til pårørende, personale og lignende.

Undervisningsmaterialer og hjælpemidler, der er nødvendige for undervisningen, stilles til rådighed.

Hvis der er særlige kørselsbehov, sørges der for kørsel til og fra undervisningen.

Undervisning samt rådgivning og vejledning kan også foregå i deltagerens eget hjem, på arbejdspladsen, i botilbud med videre.

Tilbuddet er gratis.