Forebyggende hjemmebesøg

Vordingborg kommune kan tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg allerede fra det 65. år, hvis du har brug for råd og vejledning eller har specifikke ting eller problemstillinger i dit liv, du ønsker at drøfte med os. Det kræver blot, at vi bliver kontaktet.

Du kan bl.a. finde inspiration i kommunens aktivitetskatalog for +65 årige, på siden "Sundt Seniorliv", på siden "Pjecer", hvor der samlet forskelligt materiale samt på siden ”Oplev Vordingborg”. På alle siderne, kan du finde inspiration til, hvad du eventuelt selv kan gøre.

Hvis du ikke modtager hjælp til personlig pleje, har Vordingborg kommune følgende tilbud til dig:

  • Hvis du er 70 år og bor alene samt når du fylder 75 år, vil du få tilbud om at deltage i et kollektivt arrangement og/eller et forebyggende hjemmebesøg, af en seniorkonsulent. 
  • Næste gang du får et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg er, når du fylder 80 år. Fra det 82. år, vil du blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg hvert år.

Formålet med forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgeren til at få et godt seniorliv ved at:

  • Yde råd og vejledning om forebyggelse og sundhedsfremme.
  • Yde råd og vejledning om kommunens og privates servicetilbud.
  • Yde råd og vejledning om kommunens aktivitets og bevægelsestilbud.
  • Støtte til at gøre brug af egne ressourcer.
  • Støtte til at bevare eller styrke sociale netværk.

Der er i dag stor opmærksomhed på, hvor vigtigt det er selv at gøre en aktiv indsats for at vedligeholde sit funktionsniveau og helbred. Vi lever længere og vil gerne kunne fastholde en hverdag med så god en livskvalitet som muligt, allerhelst hvor vi det meste af tiden er uafhængige af andres hjælp.

Du behøver ikke nødvendigvis at have konkrete problemer i din tilværelse for at få glæde af et forebyggende hjemmebesøg.

Det er en af kommunens seniorkonsulenter, der har en sundhedsfaglig uddannelse. Seniorkonsulenten har tavshedspligt.