Lokalsamfund i bevægelse

Et nyt initiativ, der skal give, børn og unge (6-12 år) endnu mere bevægelse i hverdagen. Det gør nemlig en forskel for både trivsel og sundhed.

Initiativet er en del af et større og lovende projektsamarbejde med deltagelse af fem kommuner. Udover Vordingborg er det Halsnæs, Odsherred, Syddjurs og Randers samt og fem forskningsinstitutioner - Steno Diabetes Center Aarhus, Sjælland, Copenhagen, Aarhus Universitet og Deakin University. 

Projektet finansieres primært af fondsmidler fra Novo Nordisk Fonden. 

I foråret 2024 er vi startet op i lokalområdet omkring Svend Gønge Skolen. Initiativet kører over tre år. Og det er jer i lokalsamfundet, der er med til at bestemme, hvad der skal ske.

Lokalsamfund i Bevægelse er et ambitiøst initiativ, der har til formål at mobilisere og aktivere ressourcerne i lokalsamfundene for at skabe positive forandringer og styrke fællesskabet. 

Vi vil opnå dette ved at facilitere og støtte lokale initiativer, der spænder bredt fra kultur- og sportsaktiviteter til miljømæssige og sociale projekter. Vores mål er at frivillige, lokale organisationer, virksomheder og myndigheder samarbejder om at øge bevægelse og trivsel i lokalsamfundet. 

Initiativet vil omfatte forskellige aktiviteter, herunder samskabelsesworkshops for aktører i lokalsamfundene samt andre med interesse og mulighed for at skabe konkrete ændringer både på lokalt og strukturelt niveau.

Vores overordnede mål er at styrke det lokale engagement og dermed muligheden for at fremme sunde bevægelsesvaner hos børnene i lokalsamfundet.

I Vordingborg Kommune deltager to lokalsamfund, Lundby og Præstø.

I foråret 2024 vil lokalsamfundet omkring Lundby, som dækker hele skoledistriktet omkring Svend Gøngeskolen, gå i gang med selve indsatsen. Initiativet fortsætter i Præstø fra 2027.

Vi opfordrer alle med interesse til at række ud, hvis I vil være med i Lokalsamfund i Bevægelse. Sammen kan vi skabe levende lokalsamfund fyldt med muligheder for alle. 

Hvis du er nysgerrig og vil høre mere, kan du kontakte udviklingskonsulent, Katrine Lohmann Simonsen på klsi@vordingborg.dk

Aktivitetsdagen er en del af projektet "Lokalsamfund i Bevægelse" og er dagen, hvor projektet skydes i gang i lokalområdet.

Aktivitetsdagene forløb i efteråret 2023 på Svend Gøngeskolen og Præstø skole.

Formålet med aktivitetsdagen er at få en bred indsigt i børnenes fysiske form, sundhed og trivsel, samt høre deres perspektiver om bevægelse. Det vil hjælpe os med at skabe målrettede tiltag og tilbud til gavn for vores lokalsamfund. Desuden vil de indsamlede oplysninger bidrage til forskningen i "Lokalsamfund i Bevægelse".

På aktivitetsdagen vil børnene deltage i forskellige aktiviteter.

Aktivitetsdagene indeholder følgende aktiviteter:

  • Spørgeskemaundersøgelse: Det fokuserer på daglige vaner, interesser, bevægelse, søvn, skærmtid og trivsel generelt.
  • Fysiske aktivitetstests: Børnene deltager i en 10-minutters løbetest (Andersen-test), hvor alle løber i lige lang tid (15 sek. og 15 sek. pause). Derudover vil de deltage i enkle styrketests som hop og håndstyrke. Dette hjælper os med at forstå deres nuværende fysiske formåen.
  • Højde og vægt: Børnene bliver målt og vejet af skolens sundhedsplejerske eller en testmedarbejder. Formålet er at følge deres generelle helbred og vækst.
  • Workshop: Børnene deltager i en workshop, der er tilpasset deres alder. Formålet er at høre deres perspektiver på deres bevægelsesvaner og få en bedre forståelse af, hvad de ønsker sig for lokalsamfundet.
  • Bevægelsesmåling: I udvalgte klasser vil alle elever få påsat en lille bevægelsesmåler på låret med et plaster. Måleren skal bæres i 8 dage, også om natten. Dette hjælper os med at få en dybere forståelse af børnenes aktivitetsniveau og daglige bevægelse.

Du kan se en kort video med klip fra tidligere aktivitetsdage her:

Se video om Lokalsamfund i Bevægelse på YouTube

Lokalsamfund i bevægelse

Katrine Lohmann Simonsen
Udviklingskonsulent

Mere om Lokalsamfund i Bevægelse