Velkommen til Træning og Rehabilitering

Træning og Rehabilitering tilbyder mange forskellige sundheds- og rehabiliteringstilbud, som du kan læse mere om i venstremenuen.

Ændring eller aflysning af tid:
Hvis du skal ændre eller aflyse din tid, skal du kontakte din terapeut.

Du skal som udgangspunkt selv sørge for og betale transporten til og fra dine forløb i Træning og Rehabilitering. 
Der er dog undtagelser, hvor du har ret til at blive kørt eller for at få godtgørelse for kørsel i egen bil.

Kørsel med kommunal kørselsordning 
Du kan blive kørt til og fra Træning og Rehabilitering, hvis din tilstand udelukker kørsel med offentlige transportmidler f.eks. bus, tog og flextur.

Det er din trænende terapeut eller sygeplejerske, der vurderer, om du er i stand til at tage offentlige transportmidler. Hvis du er berettiget til at blive kørt, bestiller vi transporten.

Da du formentlig forbedrer dit funktionsniveau i træningsforløbet, skal du i samarbejde med din terapeut eller sygeplejerske løbende være opmærksom på, om du fortsat er berettiget til at få kørsel.

Kørselsgodtgørelse 
Du kan få kørselsgodtgørelse til og fra dit træningssted, hvis du opfylder en af disse betingelser:

Du er pensionist og din udgift til billigst offentlig transport overstiger 45 kr. for en returbillet.
Du er ikke pensionist, og har mere end 50 km. til dit træningssted og din udgift med billigst offentlig transport overstiger 108 kr. for en returbillet.
Din terapeut vurderer, at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, men du har mulighed for at blive transporteret til Træning og Rehabilitering på egen hånd.

Hvis du vil søge om at få befordringsgodtgørelse, skal du udfylde et ansøgningsskema, som du enten kan finde her eller få udleveret hos Træning og Rehabilitering.

Skema til ansøgning om befordring

Vordingborg Sundhedscenter
Indgang 2
Sankelmarksvej 10A
4760 Vordingborg

Stege Sundhedscenter
Indgang 1
Peblingerende 2
4780 Stege

Præstø Multicenter
Rosagervej 37
4720 Præstø

Hvis du ønsker at klage, skal du skal klage digitalt via den selvbetjeningsløsning, der findes på www.borger.dk . 

Klageskemaet finder du under Sundhed og sygdom > Klage over sundhedsvæsenet > Klage over brud på patientrettighed.

Du kan også finde klageskemaet på http://www.stps.dk/borger-pr.

Du kan læse mere om dine muligheder for at klage over kommunen her på borger.dk.

Kontakt

Træning og Rehabilitering

Vordingborg Sundhedscenter
Indgang 2
Sankelmarksvej 10A
4760 Vordingborg
Telefon 55 36 28 75

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 9.00-12.00

Send os en mail

Kvalitetsstandarder

Tilsynsrapport

Her kan se seneste tilsynsrapport:

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed