Tandpleje 0-21 år

Tandplejen tilbyder gratis børne- og ungdomstandpleje for 0 år til og med 21 år.
Vores tilbud omfatter blandt andet:

  • generel forebyggelse og sundhedsfremme
  • individuelt tilrettelagte undersøgelser af tændernes sundhedstilstand
  • individuel forebyggelse
  • behandling af sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen

 

Den 1. januar 2018 blev der via Sundhedsloven indført frit valg for tandpleje for børn og unge under 16 år.

Det betyder, at børn og unge under 16 år kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i den kommunale tandpleje - men også i privat tandlægepraksis.

Ønskes tandpleje i privat praksis, betaler kommunen et tilskud på 65%, og egenbetalingen er således 35% af udgifterne.

Hvis man ønsker at benytte det private tandplejetilbud, skal man først udmelde sig fra det kommunale tandplejetilbud. Udmeldelsen sker for det samlede tandplejetilbud – det vil sige både basistandplejen og tandreguleringen.

Man kan ikke udmelde sig fra ét tandplejetilbud til et andet midt i et aktivt behandlingsforløb, da det er vigtigt, at behandlinger fuldføres i det regi, de er påbegyndt.

Ligeledes kan børn og unge vælge at modtage tandplejetilbuddet hos en anden kommunes kommunale tandpleje. Dette vil også gælde det samlede tandplejetilbud og kan kun lade sig gøre, hvis den anden kommune har kapacitet til det.

Folketinget har vedtaget, at alle unge fra 18 år til og med 21 år, skal tilbydes gratis tandpleje. Lovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2022.

Det betyder konkret, at alle der er født efter den 31. december 2003 vil blive indsluset i ordningen om gratis tandpleje i kommunal regi. Indslusningen sker årgangsvis startende med fødselsårgang 2004 i 2022, fødselsårgang 2005 i 2023 osv., indtil alle årgange er fuldt indsluset i 2025.

Fritvalgsordningen, som hidtil har været gældende fra 16-17 årige, vil i takt med, at tilbuddet er fuld implementeret, også gælde hele målgruppen 18-21 årige.

Alle unge i målgruppen får direkte besked fra tandplejen via E-Boks.

Kontakt

Tandplejen

Vordingborg Sundhedscenter
Indgang 1
Sankelmarksvej 10N
4760 Vordingborg
Telefon 55 36 37 90

Send os en mail

Telefontid
Hverdage 8.00-13.00

Følg Tandplejen på Facebook