Hjerneskadekoordinator

Vordingborg Kommune har en hjerneskadekoordinator, der kan hjælpe dig med at skabe overblik og få sammenhæng i din hverdag.

Det overordnede formål med at tilknytte en hjerneskadekoordinator er, at hun kan være med til at sikre et velkoordineret rehabiliteringsforløb for både børn og voksne med en nyopstået erhvervet hjerneskade.

Der ydes også råd og vejledning til borgere, der har en ældre erhvervet hjerneskade, hvis nye problemstillinger opstår.

Der er ligeledes tilbud til pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade.

En erhvervet hjerneskade betyder, at en hjerneskade ikke er medfødt, men er opstået senere i livet (efter 28. levedøgn) af forskellige årsager.

En erhvervet hjerneskade opstår hovedsagelig som følge af en blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi), trafikulykker, fald eller vold (traumatisk hjerneskade). Det kan også være som følge af infektion i hjernen (fx meningitis), tumor eller som følger efter iltmangel eller hjertestop.

Følgerne/skaderne kan påvirke større eller mindre dele af hjernen samt vidt forskellige funktioner i hjernen.

Typisk deler man skaderne op i synlige og usynlige skader. Synlige skader kan for eksempel være lammelse i arm eller ben, ændret fin- og grovmotorik samt udtale-talevanskeligheder.
Usynlige skader kan for eksempel være hukommelsesproblemer, øget træthed, nedsat opmærksomhed og koncentration, problemer med at planlægge og strukturere hverdagen, ændret tolerance over for sansestimuli samt forståelsesmæssige vanskeligheder.

I nogle tilfælde kan man på grund af den erhvervede hjerneskade ændre personlighedstræk.

En hjerneskade kan betyde store forandringer for hele familien, -både fysisk og psykisk. Ofte er det værste og det sværeste ved at være pårørende til en hjerneskadet, at den hjerneskadede ændrer personlighed. I et brøkdel af et sekund forandres det menneske, man holder af. Man mister den, man kender, og får en ”anden” person hjem.

Det kan udløse en sorg, og sorgen over det tabte er særlig svær at komme igennem, fordi det ”tabte” stadig er fysisk til stede.

Nogle rammes i så let grad, at de efter en tid næsten fungerer som før. Andre må leve med varige følger.

Der eksisterer en bred vifte af genoptræningsmuligheder og hjælpeforanstaltninger. Det kan være svært at overskue, hvor hjælpen kan findes, og hvilke tilbud der er. Dette kan en hjerneskadekoordinator blandt andet være behjælpelig med.

Hjerneskadekoordinatoren tilbyder koordinering, rådgivning og vejledning til borgere, pårørende og fagpersonale.

koordinatoren kan være med til at skabe overblik og sammenhæng i overgangen mellem sygehus og hjemkommune, samt hjælpe til med at koordinere rehabiliteringsforløb ved at kontakte relevante fagfolk både internt i kommunen, men også med eventuelle eksterne samarbejdspartnere.

Der ydes også rådgivning og vejledning i forhold til ændrede livsvilkår i hjemmet, på arbejdet og i fritiden.

Der vejledes i  og skabe overblik over hvilke tilbud og muligheder for træning, aktivitet, undervisning, støtte m.m., der findes til borgere med en erhvervet hjerneskade.

Alle er i princippet velkomne til at kontakte hjerneskadekoordinatoren. Det gælder både:

  • Sygehuset i forbindelse med udskrivelse
  • Borger selv
  • Pårørende
  • Egen læge
  • Øvrige fagpersoner   

Der tilbydes forløb, både individuelt og i gruppe, for pårørende til borgere med en erhvervet hjerneskade.

Som pårørende til en med en erhvervet hjerneskade, så kender du også til at møde et utal af fagprofessionelle. Du kan stå med oplevelsen af, at være den eneste gennemgående person i et forløb, der strækker sig over år med alle de udfordringer dette indebærer. 

En hjerneskade betyder store forandringer for hele familien, -både fysisk og psykisk. Ofte er det værste og det sværeste ved at være pårørende til en hjerneskadet, at den hjerneskadede ændrer personlighed.

Forskning viser, at relevant information, dialog med fagprofessionelle indenfor området og ikke mindst erfaringsudveksling og netværksdannelse med ligestillede, giver en bedre omstillingsproces og bedre indsigt hos de pårørende.

Det tilsammen kan fremme en bedre og mere hensigtsmæssig omstillingsproces til den nye livssituation, idet du som pårørende bliver bedre til at forstå og håndtere hjerneskaden. Dermed øges mulighederne for, at den hjerneskadede samt familien som helhed evner at mestre den nye situation på bedst mulige måde.

Samtalerne med de pårørende varetages af professionelle med viden og erfaring om erhvervet hjerneskade samt viden om, hvad en ændret livssituation kan betyde.

Tilmelding og næste forløb:
Har du brug for en samtale eller et forløb, er du velkommen til at kontakte nhjerneskadekoordinatoren for yderligere information.

Hjerneskadeforeningen er en interesseorganisation, der arbejder for at skabe og opretholde kontakt mellem pårørende til mennesker med en pludseligt opstået hjerneskade.

Hjerneskadeforeningens hjemmeside: www.hjerneskadet.dk

Det er foreningens vision og drivkraft, at ”Liv der reddes – skal også leves”, -både i det politiske arbejde, når foreningen arbejder på at forbedre vilkår og støttemuligheder til skadede og pårørende, i samarbejdet med sundhedsprofessionelle samt når foreningen formidler viden om livet med en hjerneskade.

Derudover tilbyder Hjerneskadeforeningen konkret rådgivning, arrangementer og et netværk af ligesindede.

Hjernesagen er en privat, landsdækkende forening for mennesker ramt af en blodprop eller blødning i hjernen, deres pårørende samt andre interesserede.

Hjernesagens hjemmeside: www.hjernesagen.dk

Hjernesagen arbejder blandt andet for at forebygge, at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen, at sikre bedst mulig behandling, genoptræning og rehabilitering efter blodprop eller blødning samt sikre bedst mulig støtte til de ramte og deres pårørende.

Kontakt

Hjerneskadekoordinator Louise Klemensen

Sankelmarksvej 10A
4760 Vordingborg
Telefon 21 36 33 66

Send mig en mail