Rådgivningsmuligheder

Her finder du en oversigt over rådgivningsmuligheder af sundhedsmæssig og psykologisk karakter, både lokalt og på landsplan.

Hvis du kender til et rådgivningstilbud, som ikke er med på siden, er du meget velkommen til at sende os en mail

Din Side - Hjælp til dig som barn eller ung
Er du under 18 år, og er der noget i din hverdag, som gør, at du har det dårligt? Er du ked af det eller bange meget af tiden? Drikker de voksne derhjemme fx for meget alkohol? Eller bliver du, eller nogen tæt på dig, slået? Så kan du få hjælp.
Hjælp til dig, der er barn eller ung

TrygUngdom
Gratis anonym rådgivning målrettet dig mellem 18-30 år, som overvejer eller har prøvet at sælge sex for penge eller materielle goder. Rådgiver også i forhold til vold, omsorgssvigt, incest, seksuelle overgreb og ensomhed. Mulighed for både telefonisk og personlig rådgivning i Vordingborg.
Tlf. 53 71 04 71
livarehab unge

TUBA
TUBA tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 24 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.
vordingborg@tuba.dk
TUBA Vordingborg

Ungerådgivningen, Center for Rusmidler
Rådgivning og behandling af unge med alle typer rusmiddelproblemer, herunder alkohol, hash og hurtige stoffer. Pårørende er også meget velkomne til at kontakte rådgivningen.
Tlf. 55 36 40 00
Center for Rusmidler Ungerådgivningen

Den åbne telefonrådgivning for børn, unge og forældre
Den åbne telefonrådgivning tilbyder anonym rådgivning til alle børn, unge og forældre, eller andre, der yder omsorg for børn og unge, hvis du har brug for et konkret råd om udfordringer i dit barns daginstitution, skole, jeres hverdag, skilsmisse eller andet. 
Tlf. 55 36 46 00 
Den åbne telefonrådgivning

Åben psykologisk rådgivning til børn og unge
Børn og unge i 5. til 10. klasse, der har brug for på tale med en psykolog, har mulighed for at møde op på kommunens skoler. Nedenfor kan du læse åbningstiderne gældende for skoleåret 2023/2024.
Åben psykologisk rådgivning til børn og unge

Tidlige forebyggende tilbud
Vordingborg Kommune har en række forebyggende tilbud til børn og unge.
Tidlige forebyggende tilbud

 

Headspace Vordingborg
Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Rådgivningen hjælper med alle typer problemer. Mulighed for både chat, e-mail eller personligt fremmøde.
Headspace Vordingborg

Børn, unge og sorg
Er du okay? tilbyder gratis støtte og behandling til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.
Tlf. 70 26 67 66
Er du okay?

Børnetelefonen                                                                          
Børnetelefonen giver børn og unge mulighed for at få gode råd eller en at snakke med. Alle børn og unge kan ringe til BørneTelefonen og der er åbent alle dage, året rundt. Man kan både ringe, chatte eller sende en sms.
Tlf. 116 111
Børnetelefonen

Børneportalen
Børnerådets børneportal har samlet en masse info til børn og unge om hvor man kan få hjælp, hvis man har det svært.
Børneportalen

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
Hjælp i forhold til både spiseforstyrrelser og selvskade. Mulighed for både telefon- og SMS-rådgivning.
Tlf. 70 10 18 18 / SMS: 890 1818
Spiseforstyrrelse

MindHelper
Webbaseret rådgivnings- og vejledningstilbud. Hjælp til og svar på mange psykiske spørgsmål og problemer. Mange tips til bedre mental sundhed. Mindhelper prøver at hjælpe inden problemerne vokser sig for store. 
Mindhelper

Netstof
Anonym rådgivning for unge og pårørende om alkohol, hash og andre stoffer. Mulighed for rådgivning fra psykolog, læge, rusmiddelekspert eller pårørende.
Netstof rådgivning

Sexlinien for Unge
Mulighed for at skrive eller ringe anonymt og få svar på spørgsmål fra Sex & Samfunds uddannede rådgivere.
Tlf. 70 20 22 66 
Sexlinien

Stoplinien
Tilbud om telefonisk rygestoprådgivning af professionelle rygestoprådgivere i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.
Tlf. 80 31 31 31
Stoplinien

Studenterrådgivningen
Gratis professionel rådgivning og behandling til studerende på mellemlange og lange uddannelser.
Tlf. 70 26 75 00
Studenterrådgivningen

Ungekompasset
Ungekompasset er en digital oversigt, hvor unge psykisk sårbare, venner og familie kan søge oplysninger om, hvor de kan gå hen for at få hjælp.
Ungekompasset

Ventilen
Ventilen er en landsdækkende organisation, der tilbyder rådgivning til unge, som oplever ensomhed.
Ventilen

BackUp - Røde Kors
BackUp er et tilbud til anbragte unge, som har brug for et styrket netværk, de kan med ind i voksenlivet.
Røde Kors Back up

Alkohol- og rusmiddelrådgivningen i Center for Rusmidler
Rådgivning om alkohol- og stofproblemer. Mulighed for at være anonym. Tilbuddet er også målrettet pårørende. 
Tlf. 55 36 40 00
Center for Rusmidler

Borgerrådgiveren
Borgerrådgiveren er et gratis tilbud for alle borgere og virksomheder i kommunen, hvis
vigtigste funktion er at styrke dialogen mellem borgeren og kommunen og bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.
Tlf. 55 36 27 34 eller tlf. 23 80 80 38
Borgerrådgiver

Den åbne telefonrådgivning for børn, unge og forældre
Den åbne telefonrådgivning tilbyder anonym rådgivning til alle børn, unge og forældre, eller andre, der yder omsorg for børn og unge, hvis du har brug for et konkret råd om udfordringer i dit barns daginstitution, skole, jeres hverdag, skilsmisse eller andet. 
Tlf. 55 36 46 00 
Den åbne telefonrådgivning 

Kroniske lidelser - Patientteamet
Mulighed for rådgivning og henvisning til hjælp i forhold til de syv diagnoser: KOL, Kræft, Hjerte-kar sygdom, diabetes type 2, stress og overvægt. Også mulighed for at høre mere om lokale patientkurser.
Tlf. 29 46 68 72
Patientkurser

LIVA-rehab, Vordingborg
LivaRehab er et rehabiliteringstilbud, der tilbyder en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats til mennesker med følger af skader fra prostitution, vold og seksuelle overgreb.
Tlf. 53 71 61 06
livarehab

Lungeforeningen, Præstø netværksgruppe
Mulighed for træning og samtale med andre lungepatienter. Også periodevismulighed for vejledning af sygeplejerske og fysioterapeut.
Præstø netværksgruppe

Lægevagten Region Sjælland 
Ring 1818 hvis du bliver akut syg eller oplever akut forværring af sygdom eller mindre skader uden for din læges åbningstid.
Ring 112 ved livsfare.
Lægevagten Region Sjælland

Offerrådgivningen, Sydsjælland
Telefonrådgivning til voldsofre og ofre for andre forbrydelser, baseret på frivillige kræfter.
Tlf. 23 68 60 00
Offerrådgivningen Sydsjælland

Psykiatrisk Akutmodtagelse
Du kan hele døgnet henvende dig til Region Sjællands Psykiatriske Akutmodtagelse i Vordingborg, hvis du og/eller en pårørende har brug for akut psykiatrisk hjælp.
Tlf. 58 53 70 30
Psykiatrisk akut hjælp

PsykInfo
PsykInfo tilbyder information, rådgivning og inspiration om psykisk sygdom og psykiatrien til alle, der har brug for mere viden.
Tlf. 70 25 02 60
Psykinfo Region Sjælland

Rygestoprådgivning
Tilbud om rygestopvejledning og rygestopkurser. Mulighed for forskellige forløb, herunder også forløb i naturen.
Tlf. 20 54 23 10
Rygestop Vordingborg Kommune

Støtte- og kontaktpersonordningen
Du kan søge om socialpædagogisk støtte, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer
Støtte i hverdagen

Sundhedsplejen
Rådgivning om børn og unges sundhed, både fysisk og psykisk. Også tilbud om åben rådgivning, sorggrupper mm.
Sundhedsplejen Vordingborg Kommune

Synscentralen i Vordingborg
Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere. Stedet  tilbyder rådgivning, vejledning, undervisning og afprøvning samt anbefaling af synshjælpemidler.
Syns- og hørehjælpemidler

Væresteder – Stege, Præstø og Vordingborg
Vordingborg Kommune har tre væresteder, hvor sindslidende og socialt sårbare kan mødes. Der er mulighed for en samtale med medarbejderne, at købe et måltid mad, deltage i stedets aktiviteter eller blot være sammen med ligesindede. Selve tilbuddet er gratis.
Præstø - Toronto: Tlf. 23 64 42 84
Stege - Oasen: Tlf. 55 36 33 83
Vordingborg - Rita's Corner: Tlf. 29 66 37 12
Væresteder

Adipositasforeningen
Vejledning til mennesker med overvægt og deres pårørende, primært med fokus på at hjælpe videre til relevant rådgivning og behandling.
Tlf. 25 56 47 62
Aadipositasforeningen

Alkolinjen
Alkolinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor du kan få støtte og hjælp til dit eller din pårørendes alkoholproblem. 
Tlf. 80 20 05 00
Alkolinjen

Anonyme Alkoholikere (AA)                                                        
Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.
Tlf. 70 10 12 24
Anonyme alkoholikere

Angsttelefonen
Mulighed for personlig samtale med en person, der selv har prøvet at have angst inde på livet. 
Tlf. 70 27 92 94
Angst og stress foreningen

Bedre psykiatri
Netbaseret rådgivning målrettet pårørende. Mulighed for at tale med en udenforstående i forhold til psykisk sygdom. Også mulighed for rådgivning om, hvordan du forbedrer samarbejdet med den syge eller de professionelle, der er omkring den syge. På hjemmesiden findes også informationer om lokalafdelingen i Vordingborg Kommune.
Bedre psykiatri               

Depressionsforeningen                                                                       
Hjælp til mennesker med depression, bipolar lidelse og pårørende. Rådgivningen drives af rådgivere, der selv har erfaring med depression eller bipolar lidelse. 
Tlf. 33 12 47 74
Depressionsforeningen

Diabetesforeningens rådgivning
Rådgivningstilbud for alle, der enten som diabetespatient eller pårørende er berørt af diabetes. Også mulighed for at komme i kontakt med andre med diabetes.
Diabetesforeningen

ForældreTelefonen
ForældreTelefonen er en rådgivning for voksne og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn. Blandt andet mulighed for at tale om barnets tarv i forbindelse med skilsmisse, opdragelse, mistrivsel eller bekymring for andres børn.
Tlf. 35 55 55 57
Forældretelefonen

Hjertelinjen
Hjertelinjen er Hjerteforeningens gratis telefoniske rådgivning. Her kan alle med hjerte-kar-sygdom, og pårørende, få støtte.
Tlf. 70 25 00 00
Hjertelinjen

Kræftlinjen
Alle kræftpatienter og pårørende kan få gratis rådgivning af Kræftlinjens professionelle rådgivere. Der er også mulighed for chatrådgivning eller online-rådgivningssamtale.
Tlf. 80 30 10 30       
Kræftlinjen

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK)
Hjælp til kvinder, der er blevet udsat for vold eller stalking. Døgnbemandet telefonisk rådgivning og oversigt over kvindekrisecentre i hele landet.
Tlf. 70 20 30 82
LOKK

Startlinjen
Startlinjen tilbyder gratis og anonyme samtaler til dig, som synes livet er blevet en daglig kamp. 
Tlf. 35 36 26 00
Startlinjen

Livslinien 
Livslinien er en rådgivning til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Pårørende, der er bekymrede, kan også henvende sig. Også mulighed for chat-rådgivning.
Tlf. 70 20 12 01 
Livslinien

Lungeforeningens rådgivning
Lungeforeningens rådgivning er et tilbud til lungepatienter, pårørende, efterladter eller til andre, der har brug for hjælp og viden i forbindelse med lungesygdom.
Lungeforeningen

Mødrehjælpen
Støtte og hjælp til gravide og familier.
Tlf. 70 11 12 12
Mødrehjælpen

OCD-foreningen
Patientforening for OCD-ramte og pårørende. Mulighed for telefonrådgivning.
Tlf. 70 20 30 91
OCD foreningen

Psykiatrifonden                                                                               
Telefonrådgivningen er rådgivning til mennesker med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, deres pårørende, og fagfolk. Rådgivningen er gratis, anonym og fagligt funderet.
Tlf. 39 25 25 25
Psykiatrifonden

Pårørendetelefonen
Pårørende i Danmark er for alle pårørende på tværs af diagnoser. Vi arbejder for, at vi pårørende til langvarigt og kronisk syge, handicappede og svækkede kan passe vores kære og samtidig passe godt på os selv.
Pårørende telefonen

SIND
SINDs landsdækkende rådgivning er åben for psykisk sårbare og pårørende. Alle er velkomne til at ringe.
Tlf. 70 23 27 50
Landsforeningen Sind

Smertelinjen
SmerteLinjen er et gratis rådgivningstilbud til alle med smerter samt pårørende til smertepatienter. Rådgivningen hjælper uanset om smerterne er akutte eller kroniske og uanset årsagen til henvendelsen.
Smertelinjen

Socialrådgiverlinien
Hjælp til mennesker med depression, bipolar lidelse samt pårørende.
Tlf: 33 12 47 74
Depressionsforeningen

Stoplinien
Tilbud om telefonisk rygestoprådgivning af professionelle rygestoprådgivere i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.
Tlf. 80 31 31 31
Stoplinien

Ældresagens rådgivning
Rådgivning om blandt andet sociale, juridiske, økonomiske og andre spørgsmål, der dækker Ældresagens område.
Tlf. 80 30 15 27
Ældresagen

Kontakt

Sekretariat for Sundhed

Vordingborg Sundhedscenter
Indgang 5
Sankelmarksvej 10A
4760 Vordingborg
Telefon 55 36 28 70

Send os en mail

Telefontid
Mandage, onsdage og torsdage kl. 9.00-12.00