Sundhedspleje i skolen

Alle skoler i Vordingborg Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken tilbyder:

 • Sundhedssamtaler
 • Funktionsundersøgelser
 • Sundhedspædagogiske aktiviteter

Vi hjælper jer og jeres barn med:

 • At støtte barnet i at træffe sunde valg
 • Rådgivning om sundhed og sygdom
 • At støtte i forhold til manglende trivsel og tale med jer som forældre om det
 • Eventuelt at foreslå yderligere hjælp og støtte og inddrage andre samarbejdspartnere efter behov

Find skolens sundhedsplejerske her 

Vi tilbyder en forebyggende individuel helbredsundersøgelse og samtale ved skolens sundhedsplejerske. Vi forventer, at I som forældre også deltager ved undersøgelsen og samtalen.

Samtalen tager bl.a. udgangspunkt i et elektronisk spørgeskema, på www.svar.boernungeliv.dk,  som I som forældre på forhånd har udfyldt sammen med jeres barn. 
Vi vil i fællesskab vurdere jeres barns generelle udvikling og trivsel.

Undersøgelsen omfatter:

 • Synsprøve, høreprøve og farvesynsprøve
 • Måling af højde og vægt.

I vil blive indkaldt via skolens AULA/forældreintra.

Alle elever i 1 klasse vil blive målt og vejet af skolen sundhedsplejerske

Inden de kommer ned til undersøgelse, vil der være en sundhedsaktivitet i klassen 

Forældre bliver orienteret via skolens AULA/forældreintra.

Alle elever i 3 klasse vil blive målt og vejet af skolen sundhedsplejerske

Inden undersøgelsen vil der efter aftale med klasselærer være en sundhedsaktivitet: "Sundhed for dig" - hvor vi snakker om følelser, at spise sundt og bruge sin krop.

Forældre bliver orienteret via skolens AULA/forældreintra.

I 5. klasse tilbyder sundhedsplejen undervisning i pubertet.

Dette aftales med klassens lærer.

Forældre bliver orienteret via skolens AULA/forældreintra.

Vi tilbyder en individuel sundhedssamtale og undersøgelse i 6. klasse.

Forud for samtalen skal eleverne udfylde et elektronisk spørgeskema på svar.boernungeliv.dk, der danner grundlag for en sundhedsprofil. 
Dette foregår i klassen sammen med sundhedsplejersken.

Denne sundhedsprofil vil danne baggrund for den efterfølgende samtale.

Derudover vil der være følgende undersøgelser:  

 • Synsprøve
 • Måling af højde og vægt.

Indkaldelse til samtalen foregår via skolens AULA/forældreintra.

Her kan du læse mere omkring de elektroniske spørgeskemaer

 

Vi tilbyder en individuel sundhedssamtale og undersøgelse med skolens sundhedsplejerske i 8. klasse.

Forud for samtalen skal eleverne udfylde et elektronisk spørgeskema på svar.boernungeliv.dk

Det foregår i klassen sammen med sundhedsplejersken.

Spørgeskemaet er udgangspunkt for den efterfølgende samtale.

Derudover laver vi følgende undersøgelser:  

 • Synsprøve
 • Høreprøve
 • Måling af højde og vægt

Indkaldelse til samtale foregår via skolens AULA/Forældreintra, hvor I samtidig bliver bedt om samtykke til at jeres barn må udfylde spørgeskemaet.

Her kan du læse mere omkring de elektroniske spørgeskemaer

Vi tilbyder en sundhedspædagogisk aktivitet som er,

 • Tema om seksuel sundhed.

Dette aftales mellem klassens lærer og sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersken tager kontakt til jer som forældre, hvis vi oplever at barnet har særlige behov relateret til barnets sundhed. Det kan eksempelvis være i forhold til syn, hørelse, vægt, trivsel med mere.

I kan som forældre også altid kontakte skolens sundhedsplejerske, hvis I spørgsmål eller har særlige behov, I ønsker at sundhedsplejersken skal tage hånd om.

Sundhedsplejen er et frivilligt tilbud, derfor skal du som forældre give et skriftligt samtykke til, at dit barn må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud, som gælder for hele skoleforløbet. 

Læs mere om vores anmodning om generelt samtykke samt vores behandling af personoplysninger. 

Overvægtsklinikken er et gratis tilbud der virker og er en hjælp til en sundere livsstil for hele familien.

Hvem kan deltage:

Familier med overvægtige børn og unge i alderen 6-16 år. Det er vigtigt, at I er indstillet på at ændre vaner. Ellers får I ikke glæde af tilbuddet.

Læs mere om Overvægtsklinikken her

Kontakt

Sundhedsplejen

Vordingborg Sundhedscenter
Indgang 3
Sankelmarksvej 10A
4760 Vordingborg

Send os en mail

 

Følg Sundhedsplejen på Facebook og Instagram