Omsorgstandpleje

Vordingborg Kommunes Tandpleje tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, som er tilmeldt folkeregistret i Vordingborg Kommune, og som får daglig hjælp til personlig pleje på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, og som kun vanskeligt kan benytte sig af de almindelige tandplejetilbud. Borgere, der ikke ønsker at modtage kommunens tilbud om omsorgstandpleje, bevarer retten til tandpleje efter reglerne i lov om offentlig sygesikring.

Formålet med omsorgstandplejen er så vidt muligt at sikre en god tyggeevne, og at undgå smertegivende tilstande i mundhulen for dermed at fremme den enkeltes sundhed og trivsel. Der tages samtidig hensyn til den enkelte borgers kræfter og formåen til at gennemføre behandling.

Medarbejderne i Tandplejen instruerer også plejepersonalet i at hjælpe borgeren med den daglige mundhygiejne.

Tilbuddet om omsorgstandpleje omfatter:

  • Vi ser borgeren efter den enkeltes behov. Det vil som regel indebære, at borgeren bliver tilset af os senest 2 måneder efter tilmelding.

  • Alle borgere med egne tænder vil blive undersøgt 2 gange årligt og derudover efter behov få tilbudt tandrensning, fluorbehandling og hjælp til mundhygiejne.

  • Vi tilstræber at afhjælpe symptomgivende tilstande indenfor en uge efter henvendelse.

  • Vi tilstræber af afhjælpe smerter senest et døgn efter henvendelse.

  • Borgere med proteser undersøges en gang årligt.

Der er en egenbetaling på 590 kr./år (taksten er gældende for 2024 - taksten reguleres hvert år). Beløbet dækker undersøgelse.

Du skal udfylde nedenstående ansøgningsskema og helbredsskema for at søge om omsorgstandpleje.

Ansøgningsskema til omsorgstandpleje

Helbredsskema til omsorgstandpleje

 

Kontakt

Tandplejen

Vordingborg Sundhedscenter
Indgang 1
Sankelmarksvej 10N
4760 Vordingborg
Telefon 55 36 37 90

Send os en mail

Telefontid
Hverdage 8.00-13.00