Børneteamet

I børneteamet modtager vi ansøgninger fra sygehus, egen læge og sundhedsplejersker – læs mere på siden ”Træning og vejledning til børn”.

Derudover modtager vi ansøgninger til PPR, som er udarbejdet i samarbejde med forældre og relevant personale i skole, dagtilbud eller lignende – læs mere på siden ”Ergo og fysioterapi i PPR”

Endelig tilbyder vi vederlagsfri fysioterapi til børn - læs mere på siden ”Vederlagsfri fysioterapi til børn”.

Hvis du ønsker, at dit barn skal modtage sin træning hos os, hvis du har spørgsmål eller blot vil vide mere, er du velkommen til at kontakte koordinerende børnefysioterapeut Tine Maj Sørensen på telefon nr.: 29 38 71 75 eller på
mail til Børneterapeuterne

Har du et barn med sansemæssige udfordringer, et barn som ikke udvikler sig alderssvarende motorisk eller som har et fysisk handicap, har du mulighed for et vejlednings- eller træningsforløb.

Forløbet skal hjælpe barnet med:

  • At give personer i barnets miljø mulighed for at tage hensyn til sanseforstyrrelserne
  • Opnå en alderssvarende motorisk udvikling
  • I størst mulige omfang selv at mestre sin hverdag 
  • Forebygge følgekomplikationer ved tilstande som fx cerebral parese, downs syndrom m. fl.   

Når vi modtager ansøgningen, kontakter vi forældrene for enten at inviterer til en samtale eller undersøgelse på sundhedscentret. Hvis vurderingen viser at det er relevant bliver barnet tilbudt et individuelt tilrettelagt forløb, der kan spænde over vejledning, holdtræning og individuel træning.
Forløbet vil blive varetaget af en ergo- eller fysioterapeut med særlig viden på området.

Det er en forudsætning at barnet (under hensyntagen til alder) er motiveret og I som forældrene er indstillet på et aktivt samarbejde – herunder at varetage delelementer af træningen hjemme.

Tilbuddet er gratis, men I skal selv sørge for transport.

Vederlagsfri fysioterapi til børn er et tilbud for børn med et varig svært fysisk handicap eller med en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom.

Vederlagsfri fysioterapi gives for at forbedre, vedligeholde og forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn.

Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi?

Vederlagsfri fysioterapi gives til børn og voksne, der opfylder en række fastsatte kriterier. Hvis kriterierne er opfyldt, kan egen læge give en henvisning til vederlagsfri fysioterapi.

Man kan frit vælge mellem at modtage vederlagsfri fysioterapi hos Træning og Rehabilitering i Vordingborg Kommune eller en privatpraktise­rende fysioterapeut. Der gives ikke kørsel eller kørselsgodtgørelse.
 
Træning og Rehabiliterings tilbud om vederlagsfri fysioterapi:
Træning og Rehabilitering har særligt uddannede børneterapeuter, der tilbyder træning og behandling, der i størst mulige omfang in­tegreres i barnets hverdag. Der udarbejdes altid en behandlings­plan efter de gældende anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter.

Følgende aktiviteter kan indgå i tilbuddet:

- Undersøgelser og tests

- Opstilling af mål for indsatsen

- Motorisk træning

- Træning af hverdagsaktiviteter

- Manuel behandling

- Vejledning og rådgivning

- Deltagelse i tværfagligt samarbejde

- Udarbejdelse af status på forløbet

Hvor kan træningen foregå?
Træningen kan foregå forskellige steder, eksempelvis i Træning og Rehabiliterings lokaler, i barnets daginstitution/skole eller i hjemmet. Børneterapeuterne vurderer hvilket sted, der er bedst egnet for det enkelte barn.

Der gives op til 20 behandlinger pr. henvisning. Undervejs og ef­ter forløbet vurderer børneterapeuten det videre behov og tager stilling til, om der skal være pause i forløbet, om træningen skal fortsætte eller om den kan afsluttes.

Selvom barnet har et varigt handicap, er det vores erfaring, at det kan være gavnligt med pauser i det fysioterapeutiske forløb. Pauser kan være en del af behandlingsplanen med fokus på egentræning, men kan også vælges, når barnet viser behov for det. Pauserne forekommer altid på baggrund af en terapeutfaglig vurdering.

Et PPR-forløb opstartes altid gennem et dialogmøde på barnets institution eller skole. Her aftales indstillingen og hvilke indsatser der skal arbejdes med. Forløbet foregår som et samarbejde mellem forældre og fagprofessionelle. Formålet er at støtte barnet gennem indsatser i nærmiljøet.

Indstilling til Børneteamet

Kontakt til børneteamet

Koordinerende fysioterapeut
Tine Maj Sørensen
Telefon 29 38 71 75

Fysioterapeut
Sofie Tommerup
Telefon 21 84 92 67

Fysioterapeut
Nete Valentin
Telefon 29 38 71 82

Ergoterapeut
Louise Johansen
Telefon: 21 37 64 95

Ergoterapeut
Ann Christina Nielsen
Telefon 40 43 97 62

Fysioterapeut
Gitte Kayser
Telefon 20 55 22 28

E-mail gældende for alle: traening@vordingborg.dk