Vordingborg Havn

Havneudvidelsen

  • Vordingborg Havn er i gang med at udvide sin kapacitet med et nyt kajanlæg og et nyt stort havnebassin. Udbygningen skyldes flere nye kunder på havnen. Udbygningen bringer Vordingborg Havn op blandt de store havne på Sjælland. 
  • Det nye kajanlæg  vil give havnen en større kapacitet og fleksibilitet til hurtigt at afvikle den stigende skibstrafik til Vordingborg Havn. Det betyder, at skibe op til 200 m vil kunne anløbe havnen. 
  • For at give plads til større skibe er sejlrenden i gang med at blive uddybet fra 7,5 til 10,4 meter og udvides til 70 meters bredde.
  • Uddybningsarbejdet vil tage et års tid og forventes færdigt i 2019. Samtidig er de tilstødende havnearealer byggemodnet, så der er kommet plads til nye virksomheder på havnen. 
  • Derudover bliver Vordingborg Havn produktionshavn for den nye Storstrømsbro 

Følg med i havneudvidelsen

Følg med i havneudvidelsen på vores to webkameraer:

Silobyggeri

Havneudvidelse

Bæredygtig havn

Som en vigtig del af havneudvidelsen er Vordingborg Havn en af i alt 10 partnere i Interreg North Sea Region programmet DUAL PORTS – et projekt der bl.a. finansieres af EU og European Regional Development Fund.

Formidling af projektets resultater forestås af Vordingborg Erhverv i tæt samarbejde med Vordingborg Havn.

Formålet med projektet er at nedbringe CO2-udledningen med 20% og samtidigt reducere udgifterne med 10%. Kort sagt at drive havn på en bæredygtig måde.