Alkoholrådgivningen

 • Du behøver ikke en henvisning, men kan kontakte os direkte
 • Du kan være anonym
 • Alle forløb er gratis
 • Rådgivning og behandling igangsættes senest 14 dage efter din henvendelse
 • Den primære behandling er samtaler med din rådgiver
 • Du kan stadig passe både arbejde og familie, mens du får rådgivning og behandling
 • Alle borgere i og udenfor Vordingborg Kommune kan få rådgivning og behandling i Center for Rusmidler
 • Lever du i en familie, hvor alkohol fylder lidt for meget, kan du også få hjælp

Vi har både individuelle og gruppebaserede tilbud. Dit forløb bliver tilrettelagt i et samarbejde med dig på baggrund af din behandlingsplan.

Vi arbejder helhedsorienteret, men det primære formål er, at arbejde med din afhængighed af alkohol.

Som borger har du en række rettigheder for alkoholbehandling i Center for Rusmidler.

Frit valg
Hvis du ikke ønsker, at din behandling skal foregå i Center for Rusmidler i Vordingborg Kommune, kan du frit vælge at få din behandling i en anden kommune. På samme vis kan du være i behandling i Center for Rusmidler i Vordingborg Kommune, selvom du er bosat i en anden kommune.

Anonymitet
Du kan vælge at være i anonym alkoholbehandling, hvor du ikke behøver at oplyse CPR-nummer og navn. Det er dog ikke muligt at være i medicinsk behandling som supplement til anonym alkoholbehandling, da oplysning om CPR-nummer her er nødvendigt.

Behandlingsgaranti
Efter din henvendelse til Center for Rusmidler bliver behandling igangsat senest 14 dage efter henvendelse.

Vi tilbyder forskellige former for gruppetilbud samt dagbehandling til dig, som måske lige har behov for lidt mere.

Motivationsgruppe
Motivationsgruppen er et tilbud til de borgere, hvis mål er at opnå rusfrihed eller at fastholde et allerede opnået ophør af alkohol/stoffer.

Vi arbejder med emner som:

 • Mål for kommende uge
 • Fordele/ulemper 
 • Højrisikosituationer: Kognitive diamant - tanke  – følelser – krop - adfærd
 • Strategier
 • Roller/forskellige roller
 • Ædru/beruset

Nada gruppe
Hos Center for rusmidler tilbyder vi NADA øreakupunktur. NADA kan lindre abstinenser, virke beroligende og medvirke til bedre søvn og velvære.

Ved NADA øreakupunktur får du sat 5 tynde akupunkturnåle i hvert øre, dem skal du sidde med i ca. 45 min.

Tilbagefaldsforebyggende gruppe
Den tilbagefaldsforebyggende gruppe er et 12 ugers målrettet efterbehandlingstilbud til de borgere der efter et individuelt behandlingsforløb vurderes at kunne profitere af et gruppeforløb med tilbagefaldsforebyggende sigte.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Livsmestring/livets betingelser
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Fokus på rusfrit netværk/skabe relationer
 • Refleksion/egenomsorg
 • Mindfulness
 • Højrisiko og tilbagefaldsstrategier

Dagbehandling
Dagbehandling er for dig, der har lyst til/brug for et mere intensivt forløb, hvor du får redskaber til at stoppe med dit problematiske eller skadelige forbrug af rusmidler. Det kan også være, at du har været i døgnbehandling og har behov for støtte til at fastholde dit stop.

I dagbehandlingen får du et gruppebehandlingsforløb, hvor formålet er, at du bliver klogere på dit rusmiddelproblem, og den rolle, det spiller i dit liv, så du bliver bedre i stand til at håndtere livet uden rusmidler. Du kan også dele erfaringer og blive inspireret af andre, som også har udviklet en afhængighed.

Vi har også ture ud af huset nogle eftermiddage, hvor vi f.eks. får selskab af en naturvejleder, eller tager ud og spiller bold eller badminton.

Hvis du er interesseret i at deltage i vores dagbehandling, så tal med din rådgiver eller sagsbehandler, da dagbehandlingen kan være et aktivitetstilbud for dig. 

Dagbehandlingen tager 12 uger med fremmøde 4 gange om ugen. Du har personligt ansvar for at indgå motiveret i ugeprogrammet og deltage aktivt i gruppen. Der er fremmøde 4 x om ugen, og du må maksimalt have 25 % fravær.
Du skal kunne indgå i kontakt og refleksion. Vi tilpasser niveauet efter dine boglige og kognitive forudsætninger.


Dagbehandlingen er rusfri, det vil sige, at hvis du stadig er aktiv med rusmidler, så forventes du at stoppe helt efter 4 uger. Hvis du ikke stopper, har du mulighed for et andet tilbud i Center for Rusmidler.

Vi tilrettelægger dit behandlingsforløb individuelt i samarbejde med dig. Det er gratis, og du kan være anonym. Senest 14 dage efter din henvendelse opstarter vi din behandling.

Første samtale vil være en visitationssamtale om dit forbrug af alkohol, fysisk og psykisk sygdom, netværk m.m.

Du bliver herefter kontaktet af din rådgiver, som du har individuelle samtaler med og det er sammen med denne, at I laver en behandlingsplan som beskriver dit mål og hvilke forandringer og tiltag, der skal til for at nå dette.

Når dit behandlingsmål er nået, tilbyder vi et opfølgningsforløb, hvor du taler med din rådgiver en og seks mdr. efter afsluttet forløb.

Hvis det vurderes, at det ambulante tilbud ikke er tilstrækkeligt, er der mulighed for visitation til dag- og døgnbehandling.

Visitation til en døgnbehandlingsinstitution sker efter en faglig vurdering i forhold til dine ressourcer og graden af misbruget. I forbindelse med et ophold på en døgnbehandlingsinstitution, vil der under opholdet være samarbejde mellem institutionen og alkoholrådgivningen i Center for Rusmidler ligesom der skal indgås og udarbejdes aftaler om efterbehandling.

Dag- og døgnbehandling er gratis med en bevilling fra Center for Rusmidler.

Vi har forskellige tilbud til dig som pårørende. Det kan være par- og familiesamtaler, individuelle samtaler og tilbud om samtale med forældre til en ung.

Yderligere har vi en pårørendegruppe, hvor du møder andre med lignende oplevelser, og hvor du som pårørende  får hjælp til at håndtere det at være tæt på én, hvor alkohol eller stoffer fylder for meget. 

Du har også mulighed for at deltage i behandlingsforløbet, såfremt din pårørende ønsker det.

Er du barn eller ung?
Bor du i en familie hvor alkohol eller stoffer fylder meget, har vi særligt fokus på dig, da vi ved, at det er en svær situation. Du (og eventuelt dine søskende) vil altid blive tilbudt samtaler. Samtalerne kan foregå alene med en voksen, der er vant til at tale med børn og unge som dig. Samtalerne kan også være sammen med din familie, og det er du med til at bestemme.

Formålet med motiverende samtaler er at forstærke din motivation for forandring og adfærdsændring. Det er helt centralt, at det er din oplevelse, der er udgangspunktet i samtalen.

Desuden bruger vi motivationssamtalen til at afklare din ambivalens overfor stoffer. I den forbindelse afdækker vi sammen hvilken forskel, der er på den aktuelle adfærd, du har nu, og den ønskede adfærd, som du gerne vil have. Vi taler derfor også om dine barrierer for og ressourcer til at nå målet og din ønskede adfærd.

I Center for Rusmidler anvender vi evidensbaserede metoder som motiverende samtaler, kognitiv metode. Rådgivningen kan også have træk fra andre metodiske tilgange.

Kognitiv metode
Kognitiv metode går ud på at blive mere bevidst om sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger for derigennem at blive i stand til at ændre måden at tænke og handle på.

Screening og monitorering
Vi benytter MapPlan som screeningsredskab. MapPlan er udviklet af Center for Rusmiddelforskning, Århus universitet.

MapPlan skal understøtte en helhedsorienteret afdækning af dine problemer og behov, som skal føre til en plan for dit behandlingsforløb.

Vi anvender Trivsel -og effektmonitoreringsværktøj (TEM), udviklet af Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet for at sikre at dit forløb er til hjælp for dig.

Kontakt

Center for Rusmidler

 

Vordingborg Sundhedscenter
Indgang 4
Sankelmarksvej 10A
4760 Vordingborg
Telefon 55 36 40 00

Send os en mail

Telefontid
Hverdage 9.00-12.00

Stege Sundhedscenter
Indgang 1
Peblingerende 2
4780 Stege

Alkolinjen

Rådgivning hos Alkolinjen er for dig, der drikker for meget, og dig, der er pårørende til en der drikker.

Du har mulighed for at få gratis rådgivning på telefon, chat, sms eller i en brevkasse.

Du finder alle mulighederne her på Alkolinjen

Gratis og anonym rådgivning til børnefamilier

Ring til Fri af Misbrug Familierådgivning alle hverdage mellem kl. 10- 14 på telefon 30 11 12 40 eller læs mere på www.friafmisbrug.dk