Ungerådgivningen

Fylder hash, stoffer eller andre rusmidler for meget? Er det svært at sige nej tak? 

Du kan ringe til os på telefon:  24 62 87 85 eller 21 74 34 59, eller du kan også bare dukke op.

Vi ved, at et stort forbrug af stoffer og alkohol ofte er forbundet med andre problemer - det vil vi rigtig gerne hjælpe dig med.

Den første samtale i rådgivningen tager cirka halvanden time, hvor vi f.eks. taler om dit forbrug af rusmidler, netværk, skole, uddannelse, arbejde, fysisk og psykisk sygdom m.m. Du er altid velkommen til at tage én med – et familiemedlem, en kæreste, en god ven eller andre, som du synes, det ville være rart at have med til samtalen.

Du har mulighed for at være anonym og så registrerer vi ikke noget på dit fulde navn eller personnummer.

Hvis du har lyst til at komme tilbage, bliver du kontaktet af din rådgiver, som du har samtaler med og det er sammen med denne, at I laver en behandlingsplan som beskriver dit mål og hvilke forandringer og tiltag, der skal til for at nå dette.

Et rådgivningsforløb er et kort forløb med op til 5 individuelle samtaler. Et rådgivningsforløb kan være anonymt.

Et behandlingsforløb varer i gennemsnit 6 måneder og du kan have individuelle samtaler 1-2 gange om ugen eller deltage i vores Ungegruppe, som er 1 gang om ugen.

Vi arbejder helhedsorienteret og vi hjælper dig også med at kontakte eller bygge bro til andre relevante tilbud.

Vi tilrettelægger dit behandlingsforløb individuelt i samarbejde med dig. Det er gratis, og du kan være anonym. Senest 14 dage efter din henvendelse opstarter vi din behandling.

Når dit behandlingsmål er nået, tilbyder vi et opfølgningsforløb, hvor du taler med din rådgiver en og seks mdr. efter afsluttet forløb.

Skal jeg stoppe helt med at ryge, drikke eller tage stoffer?

Nogle unge har brug for at stoppe helt med at bruge rusmidler, men vi har ikke et krav om, at du skal stoppe.

Måske vil du gerne have mere kontrol eller et mere begrænset forbrug. Det finder vi ud af sammen med dig.

Nogle gange går der tid, før man er helt klar til at starte en forandring og nogle gange er det svært at holde fast i styringen. Alt dette vil vi gerne hjælpe dig med.

Ungegruppe

Ungegruppen er et gruppeforløb målrettet unge mellem 12-25 år, der ønsker at lave en forandring i deres rusmiddelforbrug. Gruppen mødes en gang om ugen fra kl. 16-18.

I ungegruppen arbejder vi hver gang med temaer, der kan være relevante, når man gerne vil lave forandringer i sit liv. Det kan være eksistentielle temaer som glæde, familie eller udvikling. Det kan også være emner, der handler mere direkte om rus som trang eller tilbagefald.

Vi anvender ikke urinprøver eller anden form for kontrol, medmindre du selv ønsker det. Nogle få gange kan der f.eks. være en dommer, der har bestemt, at du skal testes

Dagbehandling

Dagbehandling er for dig, der har lyst til/brug for et mere intensivt forløb, hvor du får redskaber til at stoppe med dit problematiske eller skadelige forbrug af rusmidler. Det kan også være, at du har været i døgnbehandling og har behov for støtte til at fastholde dit stop.

I dagbehandlingen får du et gruppebehandlingsforløb, hvor formålet er, at du bliver klogere på dit rusmiddelproblem, og den rolle, det spiller i dit liv, så du bliver bedre i stand til at håndtere livet uden rusmidler. Du kan også dele erfaringer og blive inspireret af andre, som også har udviklet en afhængighed.

Vi har også ture ud af huset nogle eftermiddage, hvor vi f.eks. får selskab af en naturvejleder, eller tager ud og spiller bold eller badminton.

Hvis du er interesseret i at deltage i vores dagbehandling, så tal med din rådgiver eller sagsbehandler, da dagbehandlingen kan være et aktivitetstilbud for dig. 

Dagbehandlingen tager 12 uger med fremmøde 4 gange om ugen 

  • Du har personligt ansvar for at indgå motiveret i ugeprogrammet og deltage aktivt i gruppen. 
  • Der er fremmøde 4 x om ugen, og du må maksimalt have 25 % fravær.
  • Du skal kunne indgå i kontakt og refleksion. Vi tilpasser niveauet efter dine boglige og kognitive forudsætninger.
  • Dagbehandlingen er rusfri; Hvis du stadig er aktiv med rusmidler, så forventes du at stoppe helt efter 4 uger. Hvis du ikke stopper, har du mulighed for et andet tilbud i Center for Rusmidler

Hvis det vurderes, at det ambulante tilbud ikke er tilstrækkeligt, er der mulighed for visitation til dag- og døgnbehandling.

Visitation til en døgnbehandlingsinstitution sker efter en faglig vurdering i forhold til dine ressourcer og graden af misbruget. I forbindelse med et ophold på en døgnbehandlingsinstitution, vil der under opholdet være samarbejde mellem institutionen og alkoholrådgivningen i Center for Rusmidler ligesom der skal indgås og udarbejdes aftaler om efterbehandling.

Dag- og døgnbehandling er gratis med en bevilling fra Center for Rusmidler.

Center for Rusmidler har forskellige tilbud til dig som pårørende. Det kan være par- og familiesamtaler, individuelle samtaler og tilbud om samtale med forældre til en ung.

Yderligere har vi en pårørendegruppe hvor du møder andre med lignende oplevelser og hvor du som pårørende  får hjælp til at håndtere det at være tæt på én, hvor alkohol eller stoffer fylder for meget. 

Du har også mulighed for at deltage i behandlingsforløbet, såfremt din pårørende ønsker det.

Er du barn eller ung?
Bor du i en familie hvor alkohol eller stoffer fylder meget, har vi særligt fokus på dig, da vi ved, at det er en svær situation. Du (og eventuelt dine søskende) vil altid blive tilbudt samtaler. Samtalerne kan foregå alene med en voksen, der er vant til at tale med børn og unge som dig. Samtalerne kan også være sammen med din familie, og det er du med til at bestemme.

Formålet med motiverende samtaler er at forstærke din motivation for forandring og adfærdsændring. Det er helt centralt, at det er din oplevelse, der er udgangspunktet i samtalen. Desuden bruger vi motivationssamtalen til at afklare din ambivalens overfor stoffer. I den forbindelse afdækker vi sammen hvilken forskel, der er på den aktuelle adfærd, du har nu, og den ønskede adfærd, som du gerne vil have. Vi taler derfor også om dine barrierer for og ressourcer til at nå målet og din ønskede adfærd.

I Center for Rusmidler anvender vi evidensbaserede metoder som motiverende samtaler, kognitiv metode. Rådgivningen kan også have træk fra andre metodiske tilgange.

Kognitiv metode

Kognitiv metode går ud på at blive mere bevidst om sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger for derigennem at blive i stand til at ændre måden at tænke og handle på.

Screening og monitorering

Vi benytter MapPlan som screeningsredskab. MapPlan er udviklet af Center for Rusmiddelforskning, Århus universitet.

MapPlan skal understøtte en helhedsorienteret afdækning af dine problemer og behov, som skal føre til en plan for dit behandlingsforløb.

Vi anvender et Trivsel -og effektmonitoreringsværktøj (TEM), udviklet af Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet for at sikre at dit forløb er til hjælp for dig.

Kontakt

Center for Rusmidler

 

Vordingborg Sundhedscenter
Indgang 4
Sankelmarksvej 10A
4760 Vordingborg
Telefon 55 36 40 00

Send os en mail

Telefontid
Hverdage 9.00-12.00

Gratis og anonym rådgivning til børnefamilier

Ring til Fri af Misbrug Familierådgivning alle hverdage mellem kl. 10- 14 på telefon 30 11 12 40 eller læs mere på www.friafmisbrug.dk