Nyt om politik uge 35

I denne uge er der dagsorden fra fem udvalg og referat fra Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen holdt møde den 28. august. Mødet blev afholdt på Thorsvang – Danmarks Samlermuseum i Stege. På dagsordenen var blandt andet kollektiv trafik i 2020 og tilslutning til partnerskabet ”Røgfri fremtid”. 

 

Trafikbestilling 2020

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at budgetforhandlingerne til efteråret skal indeholde en besparelsesmulighed på 0,8 mio. kr. på den kollektive trafik i 2020. Beløbet foreslås hentet ved at ændre i busdriften på Østmøn.

Administrationen fremlagde i maj måned et forslag til Trafikbestilling 2020, som redegjorde for at især kommunens tilskud til Flextur og Handicapkørslen var stærkt stigende. Derfor var det nødvendig med besparelser på enten buslinjerne eller øgede takster på Flexturene.

Efter en offentlig høring i løbet af sommeren kom flere indsigelser imod forslaget om øgede takster. Administrationen valgte derfor at anbefale en besparelse på i alt 0,8 mio. kr. ved at buslinje 678 imellem Klintholm havn og Geocenteret/Liselund kun skulle køre i sommerferien samt en nedlæggelse af busafgange på alle buslinjer, som er meget lidt benyttet.

Under udvalgsbehandlingen er fremkommet et alternativt forslag om, at hele besparelsen kunne hentes ved at ændre i den samlede drift af buslinje 678 og 667 på Østmøn. Administrationen er anmodet om at udarbejde et forslag, som kan indgå i budgetforhandlingerne i september 2019.

Den endelige trafikbestilling forventes at blive påvirket af de økonomiske tilskud, som aftales imellem Regeringen og KL, og som forventes kendt midt i september måned.

Den kollektive trafik for 2020 skal bestilles hos Movia senest den 1. november 2019

 

Tilslutning til partnerskab om Røgfri Fremtid

Kommunalbestyrelsen besluttede at Vordingborg Kommune tilslutter sig det nationale partnerskab med Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden om Røgfri Fremtid. Hovedparten af landets kommuner, de 5 regioner samt en lang række nationale virksomheder er ligeledes tilsluttet partnerskabet.

Målet med partnerskabet er at samarbejde om, at ingen børn eller unge under 18 år ryger i 2030, og at færre end 5% af den voksne befolkning ryger.

Gennem partnerskabet forpligter Vordingborg Kommune sig på at støtte visionen om et røgfrit Danmark, og de tre hovedbudskaber er:

  • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt
  • Sammen vil vi skabe et røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv
  • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg

Partnerskabsaftalen ligger i direkte forlængelse af Vordingborg Kommunes eksisterende indsatser for at fremme røgfri miljøer, forebygge rygestart og hjælpe mennesker, der ønsker at blive røgfri.

Se hele dagordenen/referatet

Se referater og dagsordener for alle udvalg